Text art


Text art: love


░░░░░░░████████░░░░░░░░█████████░░░░░░
░░░░░██▓▓▓▓▓▓▒▓▓██░░▓█▓▓▓▓▒░▒▒▓▓██░░░░
░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓███▓▓▓▓▓▒▒▒░░▒▓▓█▒░░
░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▓█░░
░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▓█░
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▒▓█▒
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░█░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓██
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓█
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░█░█░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓█
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░▒█░██░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓█
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓██
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░▒█░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓█░
▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓█░
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░
░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░
░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░
░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓░░░
░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░
░░░░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░
░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░
░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░
░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░░
░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓██░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▓██░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░

_____8888888888____________________
____888888888888888_________________
__888888822222228888________________
_88888822222222288888_______________
888888222222222228888822228888______
888882222222222222288222222222888___
8888822222222222222222222222222288__
_8888822222222222222222222222222_88_
__88888222222222222222222222222__888
___888822222222222222222222222___888
____8888222222222222222222222____888
_____8888222222222222222222_____888_
______8882222222222222222_____8888__
_______888822222222222______888888__
________8888882222______88888888____
_________888888_____888888888_______
__________88888888888888____________
___________8888888888_______________
____________8888888_________________
_____________88888__________________
______________888___________________
_______________8____________________

            __
        _   / /|
       |\\  \/_/
       \_\| / __              
          \/_/__\           .-=='/~\
   ____,__/__,_____,______)/   /{~}}}
   -,------,----,-----,---,\'-' {{~}}
                           '-==.\}/
             __
        _   / /|
       |\\  \/_/
       \_\| / __              
          \/_/__\           .--=='/~\
   ____,__/__,_____,______)/    /{~}}}
   -,------,----,-----,---,\'--' {{~}}
                           '--==.\}/

                               
             __
        _   /  |
       | \  \/_/
       \_\| / __              
          \/_/__\           .--='/~\
   ____,__/__,_____,______)/   /{~}}}
   -,-----,--\--,-----,---,\'-' {{~}}
          __/\_            '--=.\}/
          /_/ |\\
               \/


                ...:::::::...        ...:::::::...
             .:::::::::::::::::. .::::::::::::::::::.
          .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
        .:::::::::::::::::::'.-=.-~, ':::::::::::::::::::.
      .:::::::::::::::::::' /{,_;--'},'::::::::::::::::::::.
     .:::::::::::::::::::: |  .=~`|//| :::::::::::::::::::::.
    .::::::::::::::::::::: | /   ; \ | :::' __, '::::::::::::.
   .:::::::::::::::::::::' ||    | | | :' .' \/\  ::::::::::::.
  .:::::::::::::::::::::: |\|    | | |\  / \ /_|  :::::::::::::.
  ::::::::::::::::::::::. \ |  | /|'/ / | \ /_ |  ::::::::::::::
  ::::::::::::::' ,_ '::: `\ \/|/ / /`.: \ /__/  :::::::::::::::
  :::::::::::::  /\/`'. ':. `\ `./.'/\ : /.--' .::::::::::::::::
  :::::::::::::  |_\ / \  ::. '. ,/|\/| //  ''''':::::::::::::::
  :::::::::::::  | _\ / | .::  | | \ \///  .""'-.  :::::::::::::
  ::::::::::::::  \__\ / .: .'/| |  `)`/__//_/_/_\  ::::::::::::
  '::::::::::::::  '--.\ : /\/_| |} /.---. \ \ \ /  :::::::::::'
   '::::::::::::''     \\ |\/_/| | //`  . `'...-'  :::::::::::'
    ::::::::::  .-""'.  \\\/ /{| |//  .:::::....::::::::::::::
     ':::::::  /_\_\_\\__\`(`  | '/  :::::::::::::::::::::::'
      '::::::  \ / / / .---.\  | |  :::::::::::::::::::::::'
       '::::::. '-..,'` .:.`\\ | |} ::::::::::::::::::::::'
         '::::::......:jgs:: \\| |  ::::::::::::::::::::'
          ':::::::::::::::::: \` |  ::::::::::::::::::'
            '::::::::::::::::  | |  ::::::::::::::::'
              ':::::::::::::: {| |  ::::::::::::::'
                '::::::::::::  | |  ::::::::::::'
                  '::::::::::  | |  ::::::::::'
                    '::::::::  | |} ::::::::'
                      '::::::  | |  ::::::'
                       ':::::. |/  ::::::'
                         ':::.....:::::'
                           ':::::::::'
                             ':::::'
                               ':'
 
 
 
      ......       ......
        .:oOOOOo:.   .:oOOOOo:.
      .:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
     .:oO:      'Oo:oO'      :Oo:.
     :oO:         'o'         :Oo:
     :oO:                     :Oo:
     ':oO:                   :Oo:'
      ':oO:       B E       :Oo:'
        ':oO.             .Oo:'
          ':oO.         .Oo:'
            ':oO.     .Oo:'
              ':oO. .Oo:'
                'oO:Oo'
          ...... 'oOo' ......
        .:oOOOOo:.'o'.:oOOOOo:.
      .:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
     .:oO:      'Oo:oO'      :Oo:.
     :oO:         'o'         :Oo:
     :oO:                     :Oo:
     ':oO:                   :Oo:'
      ':oO:       M Y       :Oo:'
        ':oO.             .Oo:'
          ':oO.         .Oo:'
            ':oO.     .Oo:'
              ':oO. .Oo:'
                'oO:Oo'
          ...... 'oOo' ......
        .:oOOOOo:.'o'.:oOOOOo:.
      .:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
     .:oO:      'Oo:oO'      :Oo:.
     :oO:         'o'         :Oo:
     :oO:                     :Oo:
     ':oO: V A L E N T I N E :Oo:'
      ':oO:                 :Oo:'
        ':oO.             .Oo:'
          ':oO.         .Oo:'
            ':oO.     .Oo:'
              ':oO. .Oo:'
              'oO:Oo'
                 'oOo'
                  'o'
   .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-. 
     (   \/   )(   \/   )(   \/   )(   \/   )(   \/   )(   \/   ) 
      \      /  \      /  \      /  \      /  \      /  \      /
       \   .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.   /
      \ (   \/   )(   \/   )(   \/   )(   \/   )(   \/   ) /
         \/\      /  \      /  \      /  \      /  \      /\/
            \   .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.   /
             \ (   \/   )(   \/   )(   \/   )(   \/   ) /
              \/\      /  \      /  \      /  \      /\/
                 \   .-.  .-.  .-.  .-.  .-.  .-.   /
                  \ (   \/   )(   \/   )(   \/   ) /
                   \/\      /  \      /  \      /\/
                      \   .-.  .-.  .-.  .-.   /
                       \ (   \/   )(   \/   ) /
                        \/\      /  \      /\/
                           \   .-.  .-.   /
                            \ (   \/   ) /
                             \/\      /\/
                                \    /
                                 \  /
                                  \/

                    .-.  .-.
                   (   \/   )
          .-.  .-.  \      .-.  .-.
         (   \/   )  \    (   \/   )
          \     .-.  .-. / \      /
         \   (   \/  .-.  .-.  /
        .-. \.-.\     (   \/   )/
       (   \/   )\    /\      //
        \      /  \  /  \    /
         \    /    \/    \  /
          \  /            \/
           \/
  
          .-"""-.    .-"""-.
         /       `..'       \
        |                    |
        |                    |
         \                  /
          \                /
           `\            /'
           `\        /'
               `\    /'
                 `\/'
          ......       ......
        .:oOOOOo:.   .:oOOOOo:.
      .:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
     .:oO:'    ':Oo:oO:'    ':Oo:.
     :oO:        ':O:'        :Oo:
     :oO:          '          :Oo:
     ':oO:                   :Oo:'
      ':oO:                 :Oo:'
        ':oO.             .Oo:'
          ':oO.         .Oo:'
            ':oO.     .Oo:'
              ':oO. .Oo:'
              'oO:Oo'
                 'oOo'
                  'o'
           .@@@@@.   .@@@@@.
           @@@@@@@:.:@@@@@@@
           @@@@:':@@@:':@@@@
           '@@@:  '@'  :@@@'
            '@@@.  '  .@@@'
             '@@@.   .@@@'
              '@@@. .@@@'
                "@@.@@"
               "@@@"
                  '@'
 
 

           .-.  .-.
       .-.| .-./   |
      |   \/   |   /
      \        / /`
       `\    /`/`
       `\/`
 
 

Love to you.
   .--.  .--.
  /    \/    \
  |          ;--.  .--.
   \        /    \/    \
    '.    .'|          |
      `\/`   \        /
              '.    .'
                `\/`
 

       ,@@@@@, ,@@@@@,
      ,@@,;;;,@,;;;,@@,
      @@;;;' ';' ';;;@@
      @@;;;       ;;;@@
      '@@';;,   ,;;'@@'
        '@@';;,;;'@@'
          '@@';'@@'
          '@@@'
             '@'


         ,;;;, ,;;;,
        ;;;' ';' ';;;
        ;;;       ;;;
         ';;,   ,;;'
           ';;,;;'
           ';'
 
        ..8888888..     ..8888888..
      .8:::::::::::8. .8:::::::::::8.
    .8:::::::::::::::8:::::::::::::::8.
   .8:::::::::::::::::::::::::::::::::8.
   8::::::  ::::' ':::' '::::  :  :::::8
   8::::::  :::     '     :::  :  :::::8
   8::::::  :::           :::  :  :::::8
   '8:::::  ::::.       .::::  :  ::::8'
    '8::::  ::::::.   .::::::  :  :::8'
     '8:::  ::::::::.::::::::.   .::8'
       '8:::::::::::::::::::::::::8'
         '8:::::::::::::::::::::8'
           '8:::::::::::::::::8'
              '8:::::::::::8'
               '8:::::8'
                    '8'

        ..8888888..     ..8888888..
      .8:::::::::::8. .8:::::::::::8.
    .8:::''''''''':::8:::''''''''':::8.
   .8:::  .::::::. ::::: .::::::.  :::8.
   8:::  ::::::::::. ' .::::::::::  :::8
   8:::  ::::::::::::.::::::::::::  :::8
   8:::  :::::::::::::::::::::::::  :::8
   '8:::  :::::::::::::::::::::::  :::8'
    '8:::  :::::::::::::::::::::  :::8'
     '8:::  ':::::::::::::::::'  :::8'
       '8:::. ':::::::::::::' .:::8'
         '8:::: ':::::::::' ::::8'
           '8::::. ':::' .::::8'
              '8:::: ' ::::8'
               '8:::::8'
                    '8'        ..8888888..     ..8888888..
      .8:::::::::::8. .8:::::::::::8.
    .8:::::::::::::::8:::::::::::::::8.
   .8:::::::::::::::::::::::::::::::::8.
   8:::::::::::::::::::::::::::::::::::8
   8:::::::::::::::::::::::::::::::::::8
   8:::::::::::::::::::::::::::::::::::8
   '8:::::::::::::::::::::::::::::::::8'
    '8:::::::::::::::::::::::::::::::8'
     '8:::::::::::::::::::::::::::::8'
       '8:::::::::::::::::::::::::8'
         '8:::::::::::::::::::::8'
           '8:::::::::::::::::8'
              '8:::::::::::8'
               '8:::::8'
                    '8'
          .oOOo.     .oOOo.
        .oO:::::Oo.oO:::::Oo.
       .oO::o88o::o::o88o::Oo.
       oO::888888o:o888888::Oo
       oO::888888888888888::Oo
       'oO::8888888888888::Oo'
        'oO::88888888888::Oo'
          'oO::8888888::Oo'
           'oO::88888::Oo'
             'oO::8::Oo'
             'oO:Oo'
                 'O'

 
                     .o##o.   .o##o.
                     ######o.o######
                     ###############
           .o88o.   .o88o##########'
           888888o.o888888########'
           888888888888888######'
           '8888888888888'#####&o.   .o&&o.
            '88888888888'  '#&&&&&o.o&&&&&&
              '8888888'     &&&&&&&&&&&&&&&
               '88888'      '&&&&&&&&&&&&&'
                 '8'         '&&&&&&&&&&&'
                   H A P P Y   '&&&&&&&'
               v a l e n t i n e'&&&&&'
                     D A Y        '&'
 
                    _  _
             _  _ /` \/ `\ _  _
      _  _ /` \/ `\      /` \/ `\ _  _
    /` \/ `\      /'.  .'\      /` \/ `\
    \      /'.  .'   \/   '.  .'\      /
  _  ;.  .'   \/            \/   '.  .;  _
/` \/ `\/                          \/` \/ `\
\      /                            \      /
 '.  .;  _                        _  ;.  .'
   \/` \/ `\ _  _          _  _ /` \/ `\/
    \      /` \/ `\ _  _ /` \/ `\      /
     '.  .'\      /` \/ `\      /'.  .'
       \/   '.  .'\      /'.  .'   \/
            \/   '.  .'   \/
                     \/                     _  _
                   /` \/ `\
              _  _ \      / _  _
            /` \/ `\'.  .'/` \/ `\
            \      /  \/  \      / 
        _  _ '.  .'  _  _  '.  .' _  _
      /` \/ `\ \/  /` \/ `\  \/ /` \/ `\
      \      /     \      /     \      /
       '.  .' _   _ '.  .'  _  _ '.  .'
         \/ /` \/` \  \/  /` \/ `\ \/
            \      / _  _ \      /
             '.  .'/` \/ `\'.  .'
               \/  \      /  \/
                    '.  .'
                    \/
             _  _              _  _
           /` \/ `\   _  _   /` \/ `\
           \      / /` \/ `\ \      /
      _  _  '.  .'  \      /  '.  .'  _  _
    /` \/ `\  \/     '.  .'     \/  /` \/ `\
    \      /           \/           \      /
     '.  .'                          '.  .'
       \/  _        H A P P Y       _  \/
      /` \/ `\     VALENTINE'S    /` \/ `\
      \      /        D A Y       \      /
       '.  .'  _   _         _  _  '.  .'
         \/  /` \/` \      /` \/ `\  \/
             \      / _  _ \      /
              '.  .'/` \/ `\'.  .'
                \/  \      /  \/
                     '.  .'
                     \/
   _  _              _  _              _  _              _  _ 
 /` \/ `\   _  _   /` \/ `\   _  _   /` \/ `\   _  _   /` \/ `\
 \      / /` \/ `\ \      / /` \/ `\ \      / /` \/ `\ \      /
  '.  .'  \      /  '.  .'  \      /  '.  .'  \      /  '.  .'
    \/     '.  .'     \/     '.  .'     \/     '.  .'     \/
   _  _      \/                \/                \/      _  _
 /` \/ `\                                              /` \/ `\
 \      /                                              \      /
  '.  .'    H A P P Y   V A L E N T I N E' S   D A Y    '.  .'
    \/                                                    \/
   _  _              _  _              _  _              _  _ 
 /` \/ `\   _  _   /` \/ `\   _  _   /` \/ `\   _  _   /` \/ `\
 \      / /` \/ `\ \      / /` \/ `\ \      / /` \/ `\ \      /
  '.  .'  \      /  '.  .'  \      /  '.  .'  \      /  '.  .'
    \/     '.  .'     \/     '.  .'     \/     '.  .'     \/
            \/                \/                \/
 
        ..8888888..     ..8888888..
      .8:::::::::::8. .8:::::::::::8.
    .8:::::::::::::::8:::::::::::::::8.
   .8:::::::::::::::::::::::::::::::::8.
   8:::::::::::::::::::::::::::::::::::8
   8::::::::::/` \/ `\:::::::::::::::::8
   8::::::::::\     /` \/ `\:::::::::::8
   '8:::::::::::.  .\      /::::::::::8'
    '8:::::::::::\/:::.  .:::::::::::8'
     '8::::::::::::::::\/:::::::::::8'
       '8:::::::::::::::::::::::::8'
         '8:::::::::::::::::::::8'
           '8:::::::::::::::::8'  two hearts
              '8:::::::::::8'    beat as one...
              '8:::::8'
                    '8' 
         _  _
       /` \/ `\_  _
       \     /` \/ `\
        '.  .\      /
          \/  '.  .'
              \/
      .:::.   .:::.
    :::::::.:::::::
    :::::::::::::::
    ':::::::::::::'
      ':::::::::'
        ':::::'
          ':'

               ,;;;,   ,;;;,
              ;;;;;;;,;;;;;;;
     .:::.   .::::;;;;;;;;;;;
    :::::::.:::::::;;;;;;;;;'
    :::::::::::::::;;;;;;;'
    ':::::::::::::';;;;;'
      ':::::::::'   ';'
        ':::::'
          ':'


 

      ,;;;;;;, ,;;;;;;,
    ,;;;@@@@@;;;@@@@@;;;,
   ,;;;@@,;;;,@,;;;,@@;;;,
   ;;;@@;;;' ';' ';;;@@;;;
   ;;;@@;;;       ;;;@@;;;
    ;;;@@';;,   ,;;'@@;;;
     ';;;@@';;,;;'@@;;;'
       ';;;@@';'@@;;;'
       ';;;@@@;;;'
           ';;@;;'  (
             ';'   (#)
       )
      (#)     (
             (#)

                   )
                  (#)         

     ,;;;;;;\     ,;;;;;;,
   ,;;;@@@@@/   /;;@@@@@;;;,
  ,;;;@@,;;;\   \,@,;;;,@@;;;,
  ;;;@@;;;' '\   \;' ';;;@@;;;
  ;;;@@;;;   /   /    ;;;@@;;;
   ;;;@@';;, \   \  ,;;'@@;;;
    ';;;@@';;,\   \;;'@@;;;'
      ';;;@@';/   /'@@;;;'
      ';;;@/   /@@;;;'
          ';/   /;@;;'
                \;'
 
 
          ......       ......
        .:oOOOOo:.   .:oOOOOo:.
      .:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
     .:oO:      'Oo:oO'      :Oo:.
     :oO:         'o'         :Oo:
     :oO:                     :Oo:
     ':oO: V A L E N T I N E :Oo:'
      ':oO:                 :Oo:'
        ':oO.             .Oo:'
          ':oO.         .Oo:'
            ':oO.     .Oo:'
              ':oO. .Oo:'
              'oO:Oo'
                 'oOo'
                  'o'
 
 


                .-"""-.    .-"""-.
               /       `..'       \
        _     |    ___ _  _ _ _    |
     .-' /    |     | ( \/ )| |    |    /////
    <   <======\    |  \  / | |   /====<<<<<
     '-._\      \  _|_  \/  \_/  /      \\\\\
                 `\            /'
                 `\        /'
                     `\    /'
                       `\/'

   
                .-"""-.    .-"""-.
               /       `..'       \
        _     |                    |
     .-' /    |                |    /////
    <   <======\                 /====<<<<<
     '-._\      \            /      \\\\\
                 `\            /'
                 `\        /'
                     `\    /'
                       `\/'


                .-"""-.    .-"""-.
               /       `..'       \
        _     |                    |
     .-' /    |                    |    /////
    <   <======\                  /====<<<<<
     '-._\      \                /      \\\\\
                 `\            /'
                 `\        /'
                     `\    /'
                       `\/'                        .-"""-.    .-"""-.
                       /       '..'       \
                .-"""-;    .-"""-.         |
        _      /       `..'       \        |
     .-' /    |                    |      /  /////
    <   (==========) N A M E       | (======<<<<<
     '-._\     \        &         /    /`    \\\\\
                \   N A M E     /   /'
                 `\            /'  /'
                 `\        /'`\/'
                     `\    /'
                       `\/'
 
 

               .-"""-.    .-"""-.
              /       `..'       \
             |                    |
             |      H A P P Y     |
              \    VALENTINE'S   /
             __\     D A Y !    /
        _   /  |`\            /'
       | \  \/_/  `\        /'
       \_\| / __    `\    /'
          \/_/__\     `\/'  .--='/~\
   ____,__/__,_____,______)/   /{~}}}
   -,-----,--\--,-----,---,\'-' {{~}}
          __/\_            '--=.\}/
          /_/ |\\
               \/             .-"""-.    .-"""-.
           /       `..'       \
          ;  ___      _     _  ;
          |   |   |  / \| ||_  |
          ;  _|_  |__\_/|/ |_  ;
           \        _         /
            \__ \_// \| |    /
        _   /  | | \_/\_/  /'
       | \  \/_/\        /'
       \_\| / __ `\    /'
          \/_/__\  `\/'     .--='/~\
   ____,__/__,_____,______)/   /{~}}}
   -,-----,--\--,-----,---,\'-' {{~}}
         __/\_            '--=.\}/
          /_/ |\\
               \/


 
 
 
            .-""""--.      _  _
           /         )    ( \/ )
          /      --"`      \  /  _  _
         /       _`:____    \/  ( \/ )
        |     .-'       `\       \  /
         \   /    .----'./        \/
          \  : ,-' ~(.).)\          _  _
           \_| \      ._) |        ( \/ )  _  _
            /   |  \.__, /          \  /  ( \/ )
       _.--'    )`///-,-'      _  _  \/    \  /
      /        / _| (_\\      ( \/ )        \/
     |        (____/____)      \  /
      \     ___/       | _      \/
       `---(            ` )
            `-,          .'
             (__.'._/'._/
                 |`| |
              __/ / /
             //   | `--.
            ||    /_____)
          `=---`
 
 
   _  _              _  _              _  _              _  _ 
 /` \/ `\   _  _   /` \/ `\   _  _   /` \/ `\   _  _   /` \/ `\   _  _ 
 \      / /` \/ `\ \      / /` \/ `\ \      / /` \/ `\ \      / /` \/ `\
  '.  .'  \      /  '.  .'  \      /  '.  .'  \      /  '.  .'  \      /
    \/     '.  .'     \/     '.  .'     \/     '.  .'     \/     '.  .'
            \/                \/                \/                \

            ,@@@@@@,
           ,@@@@@""@@, (     _  _
        ,  @@@@@ 6.6\@ :\   ( \/ )
       {{^\@@@C  _-_)@ : \   \  /
       {{:\\@@@) (@@'  :  \   \/   (\/)
       {{::\\ /   \---.:.__\_       \/
        \`::\( ,   \---:---._)
         `"`"; \  \|_.-;====I======{>
             |  \  _.-':   /
     (\/)    |   `"/   :  / 
      \/    //   \/    : /
            \\_   \    :/
              \ \  |   (
               ) ) )
              / / / 
           / / /_
            (_(____)

      (\/)
             \/
     (\/)   .-.  .-.
      \/   ((`-)(-`))
            \\    //   (\/)
             \\  //     \/
      .="""=._))((_.="""=.
     /  .,   .'  '.   ,.  \
    /__(,_.-'      '-._,)__\
   `    /|             |\   `
       /_|__         __|_\
         | `))     ((` |
         |             |
      -"==         =="-


                   ( \/ )
               .---.   \  /   .-"-. 
              /   6_6   \/   / 4 4 \
              \_  (__\       \_ v _/
              //   \\        //   \\
             ((     ))      ((     ))
       =======""===""========""===""=======
              |||            |||
                 |              |
 


                  _.-"""""'.
                .;__        `\
                /   `\        |
                ;a/ a `'. _   |
      ,_        |/_       _)  /  .-.-.
     {(}`\      \.___,     \.'   |   |
      '--''-.(   \_  _     /      \ /
            .-\_ _."-.... ;_       `   .-.-.
             _/ '--.        \          |   |
           ."\    _/\  ,    |           \ /
          /   \_.'  /'./    ;            `
          \__.' '-./   '   /
         __/       `\     /
       .'  ``""--..__\___/
      /                 |
      |    ,            |
       \    ';_        /
        \     \`'-...-'
         \     \    |      __
          \     \   /-----;  '.
        .--\_.-"\         |    \
     /         |._______|\    \
       \_____,__/           '.__|
........ ▀▀▀▀▀▀▀▀
........ ▀▀▀ ▀ ▀▀▀
...............█ █
...............█ █...........▀▀▀...▀▀▀.
...............█ █.........█.......█......█.....█ █.............█ █
...............█ █........█.................█....█ █.............█ █
........ ▀▀▀ ▀ ▀▀▀...█...............█.....█ █.............█ █
........ ▀▀▀ ▀ ▀▀▀.....█............█......█ █.............█ █
.................................█.........█.......█ █.............█ █
................................... █....█.........█ █.............█ █
.......................................█........... █ █.............█ █
.....................................................█ ████████ █Text art: people

_________¶¶¶¶_____________________________________
________¶¶¶¶¶¶1___________________________________
________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶1______________________________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________________
________¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶____________________________
________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1___________________________
________¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶1__________________________
______1¶¶¶¶_1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________
_____¶¶¶¶¶¶1____1¶¶¶¶¶¶¶1_________________________
_____¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________
____1¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________
____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________________
______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________________________
_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__________________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶11¶¶___
_______¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶__
______¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________1¶¶¶¶1_
______¶¶¶¶¶¶___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______________1¶¶¶¶
_____1¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_______________¶¶¶
_____¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶________________¶
____¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶1_______¶¶¶1________________
___1¶¶¶¶¶1_____1¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶________________
___¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶1__________¶¶¶1_______________
___¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶____________¶¶¶_______________
__1¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶____________1¶¶_______________
__¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶_____________¶¶1______________
__¶¶¶¶1_______1¶¶¶¶1______________¶¶11____________
_1¶¶¶¶________1¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶1___________
_¶¶¶¶¶________1¶¶¶¶1______________1¶¶¶1___________
_¶¶¶¶1________¶¶¶¶¶¶_______________¶¶_1___________
1¶¶¶¶1________1¶¶¶¶¶1______________¶¶__.__________

‎. ... ... ... ... ... ... ... ... ,,----~~”'¯¯¯¯¯¯”'~~----,,
... ... ... ... ... ...,,-~”¯::::::::::::::::::::::::::::::::::¯”'~,,
... ... ... ... ..,,~”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::”~,,
... ... ... ..,,-“:::::::::::::::/::::::/::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
... ... ...,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
... ... .,-“:::::::/:::::|:::::|:::::::|:|:::::::|:::::::\\:::::::::::|:|:::::\::\
... ... /::::::/:::|::::::|:::::|::|::::\:\:::::/\::::/:::||:::::::::|:/::::::|:::|
... .../::::::|:::::\::::::\::::\::\::::/\:\,::/::\::/::::|:|:::::::/\/::::::/::::|
... ../::::::/::::::'\::::::\-,:::\/\::/: :\-,”/ : :\/:\:::/: |:::::/::/::::::|::::/
... ./::::::|:::::::::\::::::\|::/: \/: : : \/: : : : : \,/: \/::_/\//:\:::::/:::/
... /::::::/::/:::::::|::/,__/:/: :__/ . .: : : : : : :\__. \/: \:::::/::/:::/
... |:::|::::::::::::/::/::::/;/ ;/ ,. .,\: : : : : : : / ,._., \ /::::::|::/:|
...|:::/:::/::::::::/::/|:::|.\: |.|❤||; : : : : : :|.|.❤||;|::|:::\/:/
...|::|:::|::::::::/:::\|:::'\,|: \."'" /: : : : : : : :'\." '"/ : \: |:::|::\
...|::|:::|:::::::/:::::|::::|/: : “¯': : : : : : : : : :"¯'' : : :\ : :/::::'\
...|::|:::|::::::/:::::/:::::'\: : : : : : : : : : : : : : :': : : : :| :/::::::|
... \:|:::|:::::|::::::|::::::|,: : : : : : :~,___,~: : : : : :,-“:::::::|::|
... .'\|::|:::::|::::::||::::::\'~,: : : : : : '~--~': : : : ,,~”\:::::::::|:/
... ...'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::'\::::::::/
... ... .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
... ... ..',\,::|~--'-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\... .'|
... ..,~”': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : \:::::::|.. /
..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~'-,:\::::::|\,
..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:'-,\: : : : : : : : : : : : : : :”-'\,|: :|
...\ : : : : : : : : : :'\: : :\:::|: : '\'\: : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',_
... \: : : : : : : : : : :\: /:|:/: : : :',-'-,_,: : : “-,: : : : : : : : :,/”'-,
... .\: : : : : : : : : : :\|: |/: : : ,-“....”-,:\: : : : '\: : : : : : :,/.......”-,
... ...\: : : : : : : : : : \: |: : :/...........\*/ : : : :|: : : : : :,-“...........'|
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : /..............\/ : : : : /: : : : : :,-“............./
... ... ...\ : : : : : : : : : '\:/.................\: : :,/: : : : : /................./
... ... .....\ : : : : : : : : : \........................\:,-“: : : : :,/............/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \,_.............._,”======',_..........,-“\
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: ¯”'~---~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,': :\
... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : : : : :'\, : :;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,:;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... .../: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : :; : : : :|: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : ;: : : : : |: : : : : /: |
... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,:.. :: : : : : : |: : : :;:: |
... ... ... ... ... ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \*, : : : : : :| : : : :\: |
... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :'\: : : :| : : : : : ,/
... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : ;-,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
... ... ... .../: : : : : : : : : : : : : : : : :;: “-,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
... ... ... ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /
... ... .../-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :'\: : :'|
... ... ...|',/,/:||:\,\: : : “'~,,~~---,,,_: : : : : : : : '\: : : : : :\,: :|
... ... ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,........ ¯¯”''~~~-~.|\: : : : : : \:|
... ... ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,.......................|: : : : : : : \|
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,.....................\: : : : : : : :\,
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\....................“\: : : : : : : : '\
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\...............,/: : :\: : : : : : :\
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,...........,/: : : : '\: : : : : : ||
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \.......,/: : : : ,-~/: : ,: |: /:|
... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : :|: ::|: :/::/:,/
... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :”-,,_/_,/-~”:|
... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : :|
... ... ... |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : |
... ... ... | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : :/

____________________$$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___________$$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$___________$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
___$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$__$$$$$$$$§$

_______ad88888888888888888888888a,
________a88888"8888888888888888888888,
______,8888"__"P88888888888888888888b,
______d88_________`""P88888888888888888,
_____,8888b_______________""88888888888888,
_____d8P'''__,aa,______________""888888888b
_____888bbdd888888ba,__,I_________"88888888,
_____8888888888888888ba8"_________,88888888b
____,888888888888888888b,________,8888888888
____(88888888888888888888,______,88888888888,
____d888888888888888888888,____,8___"8888888b
____88888888888888888888888__.;8'"""__(888888
____8888888888888I"8888888P_,8"_,aaa,__888888
____888888888888I:8888888"_,8"__`b8d'__(88888
____(8888888888I'888888P'_,8)__________88888
_____88888888I"__8888P'__,8")__________88888
_____8888888I'___888"___,8"_(._.)_______88888
_____(8888I"_____"88,__,8"_____________,8888P
______888I'_______"P8_,8"_____________,88888)
_____(88I'__________",8"__M""""""M___,888888'
____,8I"____________,8(____"aaaa"___,8888888
___,8I'____________,888a___________,8888888)
__,8I'____________,888888,_______,888888888
_,8I'____________,8888888'`-===-'888888888'
,8I'____________,8888888"________88888888"
8I'____________,8"____88_________"888888P
8I____________,8'_____88__________`P888"
8I___________,8I______88____________"8ba,.
(8,_________,8P'______88______________88""8bma,.
_8I________,8P'_______88,______________"8b___""P8ma,
_(8,______,8d"________`88,_______________"8b_____`"8a
__8I_____,8dP_________,8X8,________________"8b.____:8b
__(8____,8dP'__,I____,8XXX8,________________`88,____8)
___8,___8dP'__,I____,8XxxxX8,_____I,_________8X8,__,8
___8I___8P'__,I____,8XxxxxxX8,_____I,________`8X88,I8
___I8,__"___,I____,8XxxxxxxxX8b,____I,________8XXX88I,
___`8I______I'__,8XxxxxxxxxxxxXX8____I________8XXxxXX8,
____8I_____(8__,8XxxxxxxxxxxxxxxX8___I________8XxxxxxXX8,
___,8I_____I[_,8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8__8________8XxxxxxxxX8,
___d8I,____I[_8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8b_8_______(8XxxxxxxxxX8,
___888I____`8,8XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_8,_____,8XxxxxxxxxxxX8
___8888,____"88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8)8I____.8XxxxxxxxxxxxX8
__,8888I_____88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_`8,__,8XxxxxxxxxxxxX8"
__d88888_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxxxX8'__`8,,8XxxxxxxxxxxxX8"
__888888I_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxX8'____"88XxxxxxxxxxxxX8"
__88888888bbaaaa88XXxxxxxxxxxxXX8)______)8XXxxxxxxxxXX8"
__8888888I,_``""""""8888888888888888aaaaa8888XxxxxXX8"
__(8888888I,______________________.__```"""""88888P"
___88888888I,___________________,8I___8,_______I8"
____"""88888I,________________,8I'____"I8,____;8"
___________`8I,_____________,8I'_______`I8,___8)
____________`8I,___________,8I'__________I8__:8'
_____________`8I,_________,8I'___________I8__:8
______________`8I_______,8I'_____________`8__(8
_______________8I_____,8I'________________8__(8;
_______________8I____,8"__________________I___88,
______________.8I___,8'_______________________8"8,
______________(PI___'8_______________________,8,`8,
_____________.88'____________,@@___________.a8X8,`8,
_____________(88_____________@@@_________,a8XX888,`8,
____________(888_____________@@'_______,d8XX8"__"b_`8,
___________.8888,_____________________a8XXX8"____"a_`8,
__________.888X88___________________,d8XX8I"______9,_`8,
_________.88:8XX8,_________________a8XxX8I'_______`8__`8,
________.88'_8XxX8a_____________,ad8XxX8I'________,8___`8,
________d8'__8XxxxX8ba,______,ad8XxxX8I"__________8__,__`8,
_______(8I___8XxxxxxX888888888XxxxX8I"____________8__II__`8
_______8I'___"8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8I'____________(8__8)___8;
______(8I_____8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8"______________(8__8)___8I
______8P'_____(8XxxxxxxxxxxxxxX8I'________________8,_(8___:8
_____(8'_______8XxxxxxxxxxxxxxX8'_________________`8,_8____8
_____8I________`8XxxxxxxxxxxxX8'___________________`8,8___;8
_____8'_________`8XxxxxxxxxxX8'_____________________`8I__,8'
_____8___________`8XxxxxxxxX8'_______________________8'_,8'
_____8____________`8XxxxxxX8'________________________8_,8'
_____8_____________`8XxxxX8'________________________d'_8'
_____8______________`8XxxX8_________________________8_8'
_____8________________"8X8'_________________________"8"
_____8,________________`88___________________________8
_____8I________________,8'__________________________d)
_____`8,_______________d8__________________________,8
______(b_______________8'_________________________,8'
_______8,_____________dP_________________________,8'
_______(b_____________8'________________________,8'
________8,___________d8________________________,8'
________(b___________8'_______________________,8'
_________8,_________a8_______________________,8'
_________(b_________8'______________________,8'
__________8,_______,8______________________,8'
__________(b_______8'_____________________,8'
___________8,_____,8_____________________,8'
___________(b_____8'____________________,8'
____________8,___d8____________________,8'
____________(b__,8'___________________,8'
_____________8,,I8___________________,8'
_____________I8I8'__________________,8'
_____________`I8I__________________,8'
______________I8'_________________,8'
______________"8_________________,8'
______________(8________________,8'
______________8I_______________,8'
______________(b,___8,________,8)
______________`8I___"88______,8i8,
_______________(b,__________,8"8")
_______________`8I__,8______8)_8_8
________________8I__8I______"__8_8
________________(b__8I_________8_8
________________`8__(8,________b_8,
_________________8___8)________"b"8,
_________________8___8(_________"b"8
_________________8___"I__________"b8,
_________________8________________`8)
_________________8_________________I8
_________________8_________________(8
_________________8,_________________8,
_________________Ib_________________8)
_________________(8_________________I8
__________________8_________________I8
__________________8_________________I8
__________________8,________________I8
__________________Ib________________8I
__________________(8_______________(8'
___________________8_______________I8
___________________8,______________8I
___________________Ib_____________(8'
___________________(8_____________I8
___________________`8_____________8I
____________________8____________(8'
____________________8,___________I8
____________________Ib___________8I
____________________(8___________8'
_____________________8,_________(8
_____________________Ib_________I8
_____________________(8_________8I
______________________8,________8'
______________________(b_______(8
_______________________8,______I8
_______________________I8______I8
_______________________(8______I8
________________________8______I8,
________________________8______8_8,
________________________8,_____8_8'
_______________________,I8_____"8"
______________________,8"8,_____8,
_____________________,8'_`8_____`b
____________________,8'___8______8,
___________________,8'____(a_____`b
__________________,8'_____`8______8,
__________________I8/______8______`b,
__________________I8-/_____8_______`8,
__________________(8/-/____8________`8,
___________________8I/-/__,8_________`8
___________________`8I/--,I8________-8)
____________________`8I,,d8I_______-8)
______________________"bdI"8,_____-I8
___________________________`8,___-I8'
____________________________`8,,--I8
_____________________________`Ib,,I8
______________________________`I8I
Bob Marley

███████████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████
███████████████████▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
██████████████▀█▀███████▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█▀████████
██████████████▀░░░░▄█████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
███████████████▄░░░░▀██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
███████████████▄█▄▀▄░░▀████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
██████████░░░▄▀▀▀░░░░▄░▄████▀░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
█████████░░░░░▀▄░░░░░░▀████▄░░░░░▄█▄███████▄▄▄░▄▄░░░░░░░░▄███████
████████░░░░░░░░▀░░░░▄████▀░░░░░░░░█████▀███████▀▄░░░░░░░████████
███████▄░░░░░░░░░░░▄██████░░░░░░░░░░███▄▄▄░░▀░▀████▄░░░▄█████████
███████▄░░░░░░░░░░░█████▀░░░░░░░░░░░▀░▀█▀░▀▄▄▄░░░▄██░░░▄█████████
███████▄░░░░░░░░░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░▀▄░▄░░░░░▀▀▄░░▀░░░░▄█████████
████████░░░░░░░░░▄░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░░░░▄█████████
█████████▄░░░░░▄▄██▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
███████████▄░▄▄█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
███████████▄░▄███▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████
███████████▄▀░▀░▀▄▀██▄░░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
███████████▄█▄░▄░▄█▄░░▀░░░▀▄█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████
████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██████████████
███████████████████▄░░█▄░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████████
█████████████████▄▄▄░░▀▀▀██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
███████████▄░░▀░▀████▄▀▄▄▄▀▄▀▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░▀██████████████████
█████████████▄░░░░░░▀░▀░▀███▄███▄░░░░░░░░░░░░▄███████████████████
███████████████▄▄▄▄▄░░▀░▀░░░░░░░▀████▄░░░░░▄▄████████████████████
████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░███▄░░░▄▄▄█████████████████████
████████████▀░▀░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▀█▀░░▄█████████████████████████
██████████▀░░░░░░░░░░▄█████▄░░░░░░░░▀▄███████████████████████████
██████████▄▄░░░▄▄▄█▄▄▄▀████▄▄▄▀▄▄▄░▄▄████████████████████████████
█████████████▄████████▀█▀▀▀░░▀▀▀░░░░░░░▀█████████████████████████
██████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███████████████████████
████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░███████████████████████
██████████████▀░░░░░░░░░░▄█▄▄░▄█▄▀░▀░░░░░▀▄██████████████████████
████████████▀░░░░░░░░▄▄▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀████████████████████
██████████▀░░░░░░░░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░▀▄███████████████████
██████████░░░░░░▄▄█▄░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄▀░▀░░░░░░░███████████████████
█████████▄░░░░░▄██▀░░░░▄░▄▄▄▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
████████▀░░░░▄████░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████████████████
██████▀░░░░░▄███▀░░░░███▀░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░░░░░░▄███████████████
█████▄░░░░░▄████░░░▄██░░░░░░░▄▄▄█▄███▄▀░░░░░░░░░░░▀██████████████

___________§§§$$§§$§§_
_W_______$$$$$§§§$$§§$§_
_______($$$$$$$§§§$$§§$§§_(§§)_
_E_____($$$$$$$$$$$$§§$$__$§§$)~
________(§§§$$$$§$$$$§§$$§§$§§$§§~
________((_($$§§$§§$§§§§§§§§§$$§§$
_L______))_(§$$$$$$§§$$§§$§§$§§§§§~
_________((_)_((§$$§$$§§$$§§$§§$§§§§((....
_O_________))_)_§$$))_$$$§§§$$§§$§§$§§§§§
___________(__(_))_§$§§§§§$$§§$$§§$§§$§§§
_V_____________(__$_$$§§§§§§$$§§$$§§$§§$§§
_______________)_$_$§$§§§§§§$§§$$§§$§§§§__§
_E________________)$__§§§§§§$§$$_§$$§§___§$§
_______M_________(§___$§§§§§$§§$_§$$___§§§§§§
_________________($§__$§$§§§$$$§§§_$__$§§§§§$§§
_Y_____I__________§§§_§$$$$$§§§§§§§$§§_§$$§$$§§§§
___________________(§__§§§§§§§§§§$§§$$§§_§§$_§§§§§
_O_____C___________(§_$$§§$§§§§§§§§$$§§$§_$§§§§§§
____________________§_$§§$§§§§§§§§$$§§_§§$§§§§§§
_U_____H____________§__$$§§§§$§§§§§§$_§§$§§$§§§
_____________________§_$$§§§§$§§§§§__$§§$§§$§§
_______A_____________§_$$_§§§§§§$§§$$§§$§§§§
_____________________§§§§_§§§§§$§§$$§§$§§§§
_______E_____________§§§$$::::§§$$$§§$$§§$_§
___________________§§§§:§§§§§§__§§$§§$§_§§
_______L_________§$$:§§§§§$$$§___§$§§$§§§§
______________§§:§§$§$$§§$$__$§§$§§§§§§
____________$$§:§§§$§$$$$$§§$$§§$§§$§_§§§
__________$$§:§§$$$$$$§§$§§§§§§§$$___$§§
_______$$$§::§$$$$$$§§$§§§§§§§§§______§§
_____$$$§::§$$$$FL$§§§§§§§$§§$_________§
___$$$§::§§$$$$§§§§$$$§§§§
_$$§::§§§$$§§$§§§§§§§§§
$§§§$§§§§§$$§§§§§§§
§§§§§§§$$§§$§§§§
_§§§§§§§§$§§_§§$
_§§§§§§§§§$§§$_§§§
__§§§§$§§§$§$§§$_§§
___§§§§$§§§$§$§§$_§§
_____$§§§§§§§§§§§$§_§§
______§§§$§§§§§§$§§$§_§
_______$§§§§§§§$$§$$§§_§§
________§§§§$$§§$$§§$$§§_§
_________§$§$$$§§§§§§$$§§$§§
__________$$$$§§$_§§$§§$§§§§§§
___________§$§§$§§_§§§§§§§§§$$§§$§
____________§$§§$§§_§§§§§§§§_$$§§$
_____________§$§§$§§_$§§§§§__§§$§
_________________§$§§$______§§§§
__________________§§§§§_§§__§§§§$
__________________§§§$§§__$§§§§§§§
___________________§$§§$§____§$§§§§
_____________________§§§$§§___§§$§§ 

══════════════▒████████████████████████
════════════▓█████████▓███▓▓██▓███▓█████
═══════════████████▓█████▓█▓█▓██▒▓█▓▓▓▓█
══════════██▓████████▓██▓███▓██▒▒▒███▓██
════════▓██▓███▓████▓██▓███████▒▓▒▓█████
═══════▒██████▓████▓██▓██▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒█████
═══════██████▓████▓██▓▓██▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒████
══════███████████▓███▓▓██▓▓▓▓▓▒██▓▓▓▓███
═════▓██████████▓███▓▓████▓▓▓▒▓█████▓▓██
═════█████▓████▓▓███▓█████═█▓▒██▓████▓▓█
════█████▓████▓▓███▓▓████░═▒█████▓████▓█
════████▓█████▓███▓▓▓████════░████▓████▓
═══▒████▓████▓████▓▓████══════▒████▓████
═══████▓████▓████▓▓█▓██════════░████████
═══████▓███▓▓███▓▓█▒▒█════████▒══███▓███
═══▓██▓████████▓██▓═█════██═══▒▓══██████
════██████▓███▓███═█════█▓════════██▓███
════████▓███▓███▒═░═══════════════██▓███
════▓██▓███▓██▓══════════════════▓█▓████
═════█▓██████═══════════════▓███═▒█▓████
═════██▓███═══░════════════██████▓█▓████
════▒█████═══███▓═════════██═░█▒████████
════████▓██═██░▒██═══════░█═░▓██▒═▒█▓███
═══████▓███═█═══██░══════▒══████═══█████
══▓███▓████▓══░███════════════▒════██▓██
══███▓▓█████════▓══════════════════██▓▓█
═▓███▓███▓██══════════════════════░███▓█
═▓███▓▓█████░════════════════════▒██████
══████▓▓████▒═══════════════════███▓███▓
══░████▓▓███▓══════════════════════▒███▓
═══▒████▓▓███═════════════════════▓████▓
════▒████▓███▒═══════════════════██████▓
═════████▓████═════░███▓════════██████▓█
═════▒█████▓███════▓▒══░█══════██████▓▓█
═════███▓██▓████════█▒▓█▓═════▒████▓▓███
════██▓███▓██████═══▒██▓══════████▓▓████
═══██▓█████▓██████═══════════░███▓▓█████
═▒██████▓██▓▓██████══════════▓███▓██████
░█░████▓█████▓███▓██░════════▒████▓█████
█═░███▓██████▓███▓███▓══░═════█████▓████
═░███▓██████▓███▓████████═══════████▓███
═████▓▓████▓█████████████░═══════███████
══████▓███▓████▓█████████════════█████▒═
═══▓███▓███████▓█████▓██▓══════▓████════
════███▓█▓█████▓████▓███═════▒█████═════
═════███████████████▓█▓═════▓███▓▓══════
═════██▓███████████▓█▓══════██▓═════════
═════█████▓████═█████░══════█▓══════════
══░████████▓███═██████══════░═══════════
═══░▒░═░███████══█████══════════════════

_________▄██✿███▄
_______ ▄██▀██████▄
______██▀__███▒████
_____██____███░░‿░▀
______██____██░░░░░
_______██____ ██░░♥ _ (❀✿❀)
________ █_____ █▒ ___ (✿ ☼ ✿)
_________█ ___▓▓░▓___ (❀▐ ❀)
____█❀ _█_ ▓▓▓▒░▒▓__█_▐__▄
_____▀█▀_ ▓▓_▓▓▒░▒▓ ▀█▐_█
_________▓▓_▓▓▓▓▓▓____ ▐▀
_________▓▓_▓▓▓▓▓______▐
_______ ▓▓__▓▓▓▓_▓▓____▐░
______ ▓▓__▓▓▓▓▓___▓___▒▒
_____ ▓▓_▓███❋██▓__▓▓▓
___▒▒___▓██▒███▒▓
___░___▓██▒███▒██▓
______▓██▒███▒███▒▓
_____▓██▒███▒███▒██▓
_____▓█▒███▒███▒███▒▓
▓___▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓________▒░░░▒░░░▒
▓________▒░░░▒░░░▒
▓________▒░░▒_▒░░░▒
▓________▒░░▒__▒░░░▒
▓________▒░░▒__ ▒░░░▒
▓________▒░░▒__▒░░░▒
▓________▒░░▒▒░░░▒
▓▄▄▄▄▄▄▒░░▒░░▒
▓██████▒░░▒▒
▓_█❤█___███
▓███____ ███
▓█_______███
▓________██❥█
▓________██▀██▄Text art: animals
________$$$$..
______$$$$$$$$$
______$$$$$$$_$
_____$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$
_____$$$$$$_$$$$$
____$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$_____$
____$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$
_$$$$___$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
__$__$$$$$$
____$$$$$$
____$$$$$
___$$$$$$_____$
___$$$$$$___$$_$$
____$$$$$___$__$$
____$$$$$______$$
_____$$$$$____$$$
_______$$$$$$$$$
__________$$$$

______________________$$$$$$$$
_______________$$$$$$$________$$$$$$$$$
_____________$$________________________$$$$
____________$$_____________________________$$
___________$__________________________________$$
___________$$___________________________________$$
__________$$__$$______________________$$__________$$
________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$
______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$$
______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________$$
______$$___$$________________________$$_______________$$
______$$____$$_______________________$$_____________$$
________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
__________$$$$_____________________$$__$$____$$$
___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
_____________$$___$$______$$$$$_______________$$
_____________$$_____$$$$$$$____________________$$
_____________$$________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$___________________________________$
____________$$___________________________________$$
__________$$_________________________$$___________$
__________$$__________$$___________$$_____________$$
________$$__$$________$$_________$$_______________$$
______$$____$$__________$$_______$$_______________$$
______$$____$$____________$$___$$_________________$$
____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$____________$
_$$$$_______$$________$$_______________$$____________$$
$___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$$
$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$____________$$
_$$$$$______$$________$$____$$___$$_____$$___________$$
____$$______$$________$$______$$_______$$___________$$
____$$______$$________$$_____$$________$$___________$$
__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_________$$
__$$________$$________$$______$$$______$$$$_________$$
$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$__________$
$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$__________$
$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$_________$
_$$$$$$$___________$$______________________$$________$$
_____$$__$$__$$__$$_$______________________$$__________$$
______$$$$__$___$__$$______________________$$____________$
_______$$___$___$__$________________________$$_$__$$__$$__$
_________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_$$$$$$$$


╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪████▓╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪▓███▓╪╪
╪╪███████▓╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪███████╪╪
╪╪█████████╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪█████████▓╪
╪╪██████▓███╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██▓▓██████▓╪
╪▓█████▓▓▓▓██╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██▓▓▓▓█████▓╪
╪▓████▓▓▓▓▓▓██╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██▓▓▓▓▓▓████▓╪
╪▓███▓▓▓▓▓▓▓███╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪███▓▓▓▓▓▓▓████╪
╪▓███▓▓▓▓▓▓█████╪╪╪╪╪╪╪╪▓████▓▓▓▓▓▓▓██▓╪
╪▓███▓▓▓▓▓███████╪╪╪╪╪╪▓██████▓▓▓▓▓▓██▓╪
╪▓██▓▓▓▓▓▓███████▓╪╪╪╪▓████████▓▓▓▓▓▓█▓╪
╪╪██▓▓▓▓▓██████▓██▓╪╪▓▓█▓▓█████▓▓▓▓▓▓█▓╪
╪╪██▓▓▓▓██████▓▓▓█╪▓█╪▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓█▓╪
╪╪██▓▓▓██████▓▓▓▓█▓▓█▓█▓▓▓▓██████▓▓▓▓█╪╪
╪╪▓█▓▓██████▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓█╪╪
╪╪╪█████████▓▓▓▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓██████▓█▓╪╪
╪╪╪████████▓▓███▓▓█▓╪█▓▓▓█▓▓▓▓███████╪╪╪
╪╪╪╪████▓▓████▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓████╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪╪╪████▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓████▓╪╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪▓█████▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓█████╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪█████▓▓▓▓▓█▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓████▓╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪█████▓▓▓▓▓██▓▓▓╪██▓▓▓▓▓▓████╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪████▓▓▓▓▓▓██╪▓█╪██▓▓▓▓▓▓▓███▓╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪███▓▓▓▓▓▓███╪▓█╪███▓▓▓▓▓▓███▓╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪▓███▓▓▓▓▓████╪██╪████▓▓▓▓▓███▓╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪▓███▓▓▓▓▓████╪██╪▓████▓▓▓▓▓███╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪▓██▓▓▓▓▓████▓╪╪╪╪╪████▓▓▓▓▓██▓╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪███▓▓▓█████╪╪╪╪╪╪█████▓▓▓████╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪▓███▓██████╪╪╪╪╪╪▓█████▓▓███╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪█████████▓╪╪╪╪╪╪╪█████████▓╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪██████▓██╪╪╪╪╪╪╪╪▓█▓▓▓████╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪╪▓██████╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██████▓╪╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪╪╪▓████╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪▓████╪╪╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪


▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▄█▄▄█▄█▄▄▓▓▒▓█
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
▒▒██▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒█▓▓█▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
█▓▓▓▓█▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒█▓▓█▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒█▓▓█▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒█▓▓█▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█

$$$$$$______________###$$ $__ _____________#####_
_$$$$$$______________#$#$#$__________ ____######_
_$$$$$$____________$$$#$#$#$#________ ____######_
_$$$$$$$________$$$$$$$$########______ __#######_
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########____ _#######__
__$$$$$$$____$$$$$$$$______########___ _#######__
__$$$$$$$__$$$$$$$$$________######### __#######__
___$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_#####____
_____$$$$$$$$_________`-.¸.-`__ _____########_____
______$$$$$$$$$$$$$__________######## #####______
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______######### #######____
____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___#### ########____
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__#### #########___
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$############ #########___
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__########### ########____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____########## #######_____
________$$$$$$$$$$____________###### ####________
______$$$$$$$$$$$$$__________####### ######______
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______######### ########________¶¶¶_______1¶______________________________
________1¶_1_____§_¶______________________________
_________¶__¶111¶__¶______________________________
__________¶_¶___¶__¶______________________________
_________¶¶1_¶¶¶¶¶¶_______________________________
________¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶_______________________________
_______¶¶¶¶¶§§¶__§¶_______________________________
______¶¶¶¶¶§11§__1¶§______________________________
_____¶¶¶§§§§111§§§¶§§_____________________________
____¶¶¶¶§§¶1§1§11111§¶¶___________________________
____¶¶¶1§§1¶¶§§¶¶1§§111§1¶________________________
___¶¶¶¶11111¶§¶¶__1§¶§1§¶¶¶_______________________
___¶¶¶11111111§¶¶____¶1¶1_________________________
___¶§¶11111111§1¶_________________________________
_____¶§§1111111§11¶_______________________________
_____¶111111111111§1§¶¶___________________________
_____¶1111111111111§§§§§§§§¶¶¶¶¶§___111___________
_____1§1111111111111111111111111§§§11§§§§§¶¶______
______¶1111111111111111§§§§11111111§§§111§§1§¶____
______¶¶111111§11111111111111111111111111111§¶¶___
_______¶§§1111§111111111111111111111111111111§¶___
________¶¶§1¶¶§111111111111111111111111111111§¶§__
_________¶111§¶111111111111111111111111111111¶§1__
_________¶111¶¶§111§§111111111§§1§11111§§§11¶¶¶___
_________¶1§¶_¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶¶¶§11111§§§§¶¶¶¶___
________¶§§¶___¶§¶____1§¶¶¶§1___¶§111§§§¶¶1¶_§¶___
_______¶§§¶____¶§¶_______________§11§§¶¶¶1§¶1¶¶___
_______¶§¶_____¶1§¶______________¶§1§¶___¶§§1§1___
_______¶§______¶¶¶§_______________¶§1¶_____¶§¶¶___
______¶¶________¶¶________________¶11¶_____¶¶¶¶___
_____¶§_________¶¶_______________¶§¶¶______¶¶¶¶¶__
____§1¶_________¶¶______________¶§¶________¶¶¶¶¶__
___1§¶¶________¶¶¶_____________¶1¶_________¶¶_¶___
__¶_1¶_________1§§___________¶§1¶_________¶§¶_____
______________¶__1__________¶__¶_________¶¶¶______
___¶¶¶____¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶____¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶____¶¶______¶¶¶¶__¶______¶¶____¶¶¶¶
___¶¶¶____¶¶____¶¶¶____¶¶_____¶¶_______¶¶¶
____¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_____¶¶_____¶_____¶¶¶__¶¶
___¶¶__¶¶¶_¶_¶¶¶_¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____¶¶
_¶¶¶_o______¶¶¶__¶__¶¶¶¶¶_____¶__¶¶¶¶_____¶¶
¶¶__________¶¶___¶¶¶¶¶_¶_____¶_____¶¶¶_____¶
¶¶__¶_______¶¶___¶¶___¶_¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_____¶____¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶
__¶¶¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶_¶¶____¶¶____¶
________¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶____¶_____¶
_________¶___¶¶___¶___¶¶¶¶__¶¶¶_¶__¶¶¶¶¶__¶¶
_________¶____¶¶¶_¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
_____¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶______¶_____¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
_____________¶¶__¶¶¶¶___________________¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

..▓▓..▓▓
..▓▓......▓▓
..▓▓......▓▓..................▓▓▓▓
..▓▓......▓▓..............▓▓......▓▓▓▓
..▓▓....▓▓..............▓......▓▓......▓▓
....▓▓....▓............▓....▓▓....▓▓▓....▓▓
......▓▓....▓........▓....▓▓..........▓▓....▓
........▓▓..▓▓....▓▓..▓▓................▓▓
........▓▓......▓▓....▓▓
.......▓......................▓
.....▓.........................▓
....▓......^..........^......▓
....▓............♥.............▓
....▓..........................▓
......▓..........ٮ..........▓
..........▓▓..........▓▓

____________________s???s???s???s
___________________s$$$$$$s..s..?..?..?
__________________$$$$$$$$$$$$s..s.?..?
____________________$$$$$$$$$$$$$$s…?
______________ s$$$$$$(O)$$$$$$$$$$$$.?
____________ €$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s..?..s
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s..?
_____________________s$$$$$$$$$$$$$$..s..?
______________________$$$$$$$$$$$$s..s..?
______________________$$$$$$$$$$$$.s.?.s.?
_____________________$$$$$$$$$$$$$s..s….?
____________________$$$$$$$$$$$$$$s_??s.?
___________________$$$$$$$$$$$$$$$s.s….?
_____s$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$..s?
____$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$s…s
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_s_?__s$s
____$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____s$$$
____$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s_____s$$$$s
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____s$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$____s$$$$$$$
__$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____s$$$$$$$$
___$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$___s$$$$$$$
____$$$s______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__s$$$$$$
_____$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$

________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶__________________________¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_____¶¶______________________¶¶____¶¶¶
¶¶__¶¶¶¶__________________________¶¶¶¶_¶¶
¶¶_¶¶¶_____________________________¶¶¶_¶¶
¶¶_¶¶_______________________________¶¶_¶¶
_¶¶____________________________________¶¶
_¶¶__________¶¶¶_________¶¶¶__________¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶____¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶
________¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶____¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶
________¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶____¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶
_______¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶____¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶___¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶_________¶¶¶¶_________¶¶¶¶
____________________¶¶
____________¶¶______¶¶______¶¶
____________¶¶¶_____¶¶____¶¶¶
______________¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶__¶___¶
_________________¶__¶___¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶

__________¶¶_¶¶__¶¶_¶¶_¶
_________¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶
_____¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶____________________¶¶¶¶
___¶¶______________________¶¶¶
___¶________________________¶¶¶¶
__¶¶_____¶¶¶______¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
__¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶_¶
__¶____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶
__¶¶__¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶___¶
___¶__¶¶¶__________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶
___¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
░░▄███▄███▄
░░█████████
░░▒▀█████▀░
░░▒░░▀█▀
░░▒░░█░
░░▒░█
░░░█
░░█░░░░███████
░██░░░██▓▓███▓██▒
██░░░█▓▓▓▓▓▓▓█▓████
██░░██▓▓▓(◐)▓█▓█▓█
███▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓█
▀██▓▓█░██▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█
░▀██▀░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░░▒░░░█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓█
░░░░▒░░░█▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
░▒░░▒░░░█▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓█
░▒░░▒░░░█▓▓▓█░░░█▓▓▓█
░▒░░▒░░██▓██░░░██▓▓██

                _   ____  _.-"-._
              .' `;'    ':.      '-.
             /  ./     .'`\`-...-'`
            /  /|D_  .O    |
           /  / |=\/`=     |
          |_.'  |  |       |
                 \  \   _ /_
                 /`---'}_()_{
                /`'---' //\\\
               /;      (/\ \)\
              / |         \   \
             /  |         |   |
            /  / .     _ /   /
            \_|   '. .'  '-'|
              \    .-|     /
         _.-'   /  |    /
          (      /  / .--;
           '-.__/   |    /
                    \__.'
       /\,%,_
              \%%%/,\
            _.-"%%|//%
          .'  .-"  /%%%
      _.-'_.-" 0)   \%%%
     /.\.'           \%%%
     \ /      _,      %%%
      `"---"~`\   _,*'\%%'   _,--""""-,%%,
               )*^     `""~~`          \%%%,
             _/                         \%%%
         _.-`/                           |%%,___
     _.-"   /      ,           ,        ,|%%   .`\
    /\     /      /             `\       \%'   \ /
    \ \ _,/      /`~-._         _,`\      \`""~~`
     `"` /-.,_ /'      `~"----"~    `\     \
       \___,'                       \.-"`/
                                       `--'
      __..._.-.               .-._...__
          /.-.   '-.)             (.-'   .-.\
          \',       \             /       ,'/
           |       o'--D       c--'a       |
           \      /    |       |    \      /
            ;._  _\ '-/         \-' /_  _.;
          .'    __ `\`.-"-. .-"-.`/` __    '.
        .'    .'  '.|'     '     '|.'  '.    '.
       /      \     '._,       ,_.'     /      \
      ;        '-._     \     /     _.-'        ;
     (|           /'-.__/     \__.-'\           |)
      \  __     ,'     '-.   .-'     ',     __  /
       `/  `\.-'|         '.'         |'-./`  \`
        |    |  '-.                 .-'  |    |
        |    '-.   )               (   .-'    |
      \       )-'                 '-(       /
         '-----'                       '-----'
 
         /  \
        /'. /   |
       ||'.\|   |
       ||  \\   /      /\     __
        \\  \\'```'-._ ; |   /\ \
         \'./`  __    `D | _/ /\_|
          \         .__|' ` -.|
          |           ,'       \
          \          .| -  -   |
           \____,..-`  \ _Y_ __/
          / /       `---'"""`  `\
          \|   .           __.._/
           |    '-.__.-""``.-./ |\
           |        (  _.'`  |\ ||
         .-|         ``      || ||
        |  ;                 || //
      '-'\                //`
             `"""""""""`"""""`

        ,===,._
              |      `",
              |        /
         ,-..-"-.=-,,_/
        /,- \.""-`\    )_
        \_       - '--'  \
         /       0 __0 7_/  
         |/  _    (__)  \           /`| 
          |/(@)         |`   _.-"\-;  '.
           \ #    \/   /'_.-"     \ \ `)\
          .="#,_ __ _,'`           ;-'-.`)
        __`;.#/|/  \/ \.           |
      /`     # |   ()  |\    _.-"``
     |    .--# |'--' `-`\|-'`
     \   /   `)\   `./   \|
      '. | .-#\ \    \    \
        `\__/# \ |_  /`-. /|
          /  #  \|`-`  . ` }
         /  .#-, |     ;  ,}
        /  / #  `'    ,  .}
       / /`\ #        _,-'
      //`   `#_   ,--'{
     ((   _,;`    {   }
     `""`  /     }   {
        ,-'`      }    `-._
      .'      _,-``,       `\
      (_(_(_.'      `-.__)_)/
 
 

                  .-.*_,
                {*(,\}/___           .-"-,
               `;)@\*|"   `",     _.'     \
                '((/;        | .-'         |
                 *;-.=-=-=._ .;-,          |
                __;____..---/' -,\        ;
          .--';`_     __.-'`    _/       /
         /      `;---'__0       \      .'
        |        /   (__)       \   _.'
       _.-,_     {              |-'`
      ({\*,;)     \,'-`-'      /'
      /*(@-'})  ___",_ __ __,;`.--,
      \_,'-;}`.'    `'."".,---.._, )
       / _`)  |`----'`(  (=       /`-._
      /   ',  \    =";`--'\ '=.  /|   ()()
      |     | /`     / |\  '.  `  |  ()@()*
      |  ,_/.=\    .;  | |   '.   /-' -##@()
       \  ||   '--'/|  \ \    \`-`      ##)@()
        '.||_,.--'/ /  /  )   |/       *`(\A/)()
          ||     { |.'.| /_.'./    .-.* { >*< }*)
          |/     {           |    (\A/) @(/V\)()@()
                 /{          \___{ >*< }()()##()()*{
                {  \        /  ###(/V\)()@()(####\)
                |   `--.. ,'   #########()()#####
                {        /     <><><><><><><><><>
                 \       |        |
                  ;      \        /
                 \      |      /
                _.-'`     {      `-.
              .'          }        .`\
              `.-'   _.-'`'-._      \'
                `"""`         `""""`
         _           _
        ((`'-"``""-'`))
         )   -    -  (
        /   (o _ o)   \
        \    ( 0 )    /
        _'-.._'='_..-'_
      /`;#'#'#.-.#'#'#;`\
      \_))    '#'    ((_/
        #.           .#
        '#.         .#'
      / '#.     .#' \
       _\  \'#. .#'/  /_
      (((___) '#' (___)))
 
                        __,,,__
                ,-""-,-"       "-,-""-,
               /,-' , .-'-.7.-'-. , '-,\
               \(    /  _     _  \    )/
                '-,  { (0)   (0) }  ,-'
                 /    >  .---.  <    \
                |/ .-'   \___/   '-. \|
                {, /  ,_       _,  \ ,}
                \ {,    \     /    ,} /
                 ',\.    '---'    ./,'
             _.-""""""-._     _.-""""""-._
           .'            `._.`            '.
         _/_               _                \
      .'`   `\            | |                \
     /        |           | |                 ;
     |        /           |_|                 |
     \  ;'---'    _    ___  _  _  ___         ;
      '. ;       | |  /   \| || ||  _|     _ ;
        `-\      | |_ | | || |/ /|  _|   .' `,
           `\    |___|\___/ \__/ |___|  |     \
             \            _ _           \     |
         jgs  `\         | | |         /`   _/
    ,-""-.    .'`\       | | |       /`-,-'` .-""-,
   /      `\.'    `\     \___/     /`    './`      \
  ;  .--.   \       '\           /'       /   .--.  ;
  | (    \   |,       '\       /'        |   /    ) |
   \ ;    }             ;\   /;         `   {    ; /
    `;\   \         _.-'  \ /  `-._         /   /;`
      \ \__.'   _.-'       Y       `-._    '.__//
       '.___,.-'                       `-.,___.'
 ________________________¶¶
_______________________¶__¶
_______________________¶___¶
_______________________¶____¶
_________¶¶¶¶¶_________¶____¶
_________¶__¶¶¶¶¶¶_____¶____¶
_________¶____¶¶__¶¶___¶____¶___¶¶
__________¶_____¶¶__¶¶_¶____¶¶¶¶¶¶¶
___________¶______¶¶__¶_¶¶¶¶____¶¶¶
¶¶¶_________¶¶______¶__¶¶__________¶¶
¶__¶__________¶¶¶____¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
¶___¶__________¶¶¶¶_______________¶
¶__¶_____________¶________¶_¶¶¶___¶
_¶_¶_____________¶_______¶_¶_¶¶___¶
_¶¶______________¶_________¶_¶¶___¶
_¶_¶_____________¶_________¶¶¶_____¶¶¶
_¶_¶_____________¶__¶__________¶¶____¶
_¶_¶______________¶___¶________¶_¶¶__¶
_¶__¶_____________¶____¶¶_______¶¶¶¶¶
__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶_________¶¶¶¶¶¶________¶
__¶________________________¶
__¶________________________¶
__¶________________________¶
___¶________¶_________¶¶___¶
____¶_______¶___¶______¶__¶¶¶¶¶¶
__¶¶_______¶____¶______¶¶¶_____¶
_¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶¶¶¶¶¶¶___¶
__¶___¶¶__¶__¶_¶¶¶___¶______¶__¶
___¶__¶____¶__¶__¶__¶____¶¶¶__¶
____¶__¶____¶__¶ ¶__¶___¶¶__¶¶
____¶__¶_____¶¶¶¶¶__¶___¶¶¶¶
____¶¶¶¶______¶¶¶¶__¶
____¶¶¶¶__________¶__¶
___________________¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶
__________________ ##
_________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*#######*##*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####


This bear ♥ you

█▀███▀▀███▀▀███▀▀███▀▀███▀█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒█▒▒▒▒▒███▒▒█▒▒▒█▒█████▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒▒█████▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒▒█▒▒▒▒▒█
█▒▒████▒▒███▒▒▒▒█▒▒▒█████▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█──█▒████▒█──█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█──█─█────█─█──█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█─██───────███─█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█──────────────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█────────────█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒██▒▒█──██───██──█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█──██───██──█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█────███────█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█───█───█──█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█──█─█───███──█▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█────██────██▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█──────████─██▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█───────────█▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒███─────────█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█──────█───█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒███▒▒█───────█───█▒▒▒█
█▒▒▒█──████─────████───█▒▒█
█▒▒▒█────█─────█────█─█▒▒▒█
█▒▒▒█─────█────█────██▒▒▒▒█
█▒▒▒█──────█───█──────█▒▒▒█
█▒▒▒▒█─────██████─────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█──███▒▒▒▒█─────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒███▒▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█▒▒█▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒██▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒███▒▒▒███▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█

Simple teddy bear
__________,-~-. _.–._.-~-,
_________/ .- ,’_______`-. \
_________\ /`__________\’/
_________ /___’a___a`___\
_________|____,’(_)`.____ |
_________\___( ._|_. )___ /
__________\___ .__,’___ /
__________.-`._______,’-.__
________,’__,’___`-’___`.__`.
_______/___/____V_____\___\_
_____,’____/_____o______\___`.__
___,’_____|______o_______|_____`.
__|_____,’|______o_______|`._____|
___`.__,’_.-\_____o______/-._`.__,’
_________/_`.___o____,’__\_
__.”"-._,’______`._:_,’_______`.,-”"._
_/_,-._`_______)___(________’_,-.__\
(_(___`._____,’_____`.______,’___)_)
_\_\____\__,’________`.____/.___/_/


Teddy Bear
_______________¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶·♥·¶¶¶¶¶
__¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤¶¶¶¶¶¶¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤
__¶¶¶¶¶’¤’¤’¤’¤’¤I T.’¤’¤’¤’¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶____ ¶¶¶¶¶’¤’¤’¤’¤’¶¶¶¶¶____ ¶¶
¶¶_____ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
_¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶
(♥)¤ª˜¨¨¨¨˜ª¤(♥)¤ª˜¨¨¨¨˜ª¤(♥)

Bear with a heart

▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
▒█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒█▓█▓█▒▒▒▓█▓▓▓▓█
█▓██▓▓█▓▒▒▒▒█▒▓▒█▒▒▒▒▓█▓▓██▓█
█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▒▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
   .~'_ `'.~`~`~`~.'` _'~.
     { (_`.'  _   _  '.`_) }
      \ .'  _(0_._0)_  '. /
       } -.'   (_)   '.- {
      {  / '.,__|__,.' \  }
     {  {     |   |     }  }
      { '.    \-"-/    .' }
       '._'.   '-'   .'_.'  
          `'~-.....-~'`

Text art: skull

……………▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
…………▄▄█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▄▄
………▄▀▀▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▀▄
……▄▀▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▀▄
…..█▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓█
..▌▓▀▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▀▓█
..█▌▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█
▐█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▌
█▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█
█▐▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█▓
█▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▌▓█
█▓▓█▒░░░░▒█▄▒▒░░░░░░░░░▒▒▄█▒░░░░▒█▓▓█
█▓█▒░▒▒▒▒░░▀▀█▄▄░░░░░▄▄█▀▀░░▒▒▒▒░▒█▓█
█▓▌▒▒▓▓▓▓▄▄▄▒▒▒▀█░░░░█▀▒▒▒▄▄▄▓▓▓▓▒▒▐▓█
██▌▒▓███▓█████▓▒▐▌░░▐▌▒▓████▓████▓▒▐██
.██▒▒▓███▓▓▓████▓▄░░░▄▓████▓▓▓███▓▒▒██
.█▓▒▒▓██████████▓▒░░░▒▓██████████▓▒▒▓█
..█▓▒░▒▓███████▓▓▄▀░░▀...▄▓▓███████▓▒▒▓█
....█▓▒░▒▒▓▓▓▓▄▄▄▀▒░░░░░▒▀▄▄▄▓▓▓▓▒▒░▓█
......█▓▒░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░▒▓█
........█▓▓▒▒▒░░██░░▒▓██▓▒░░██░░▒▒▒▓▓█
........▀██▓▓▓▒░░▀░▒▓████▓▒░▀░░▒▓▓▓██▀
............░▀█▓▒▒░░░▓█▓▒▒▓█▓▒░░▒▒▓█▀░
...........█░░██▓▓▒░░▒▒▒░▒▒▒░░▒▓▓██░░█
............█▄░░▀█▓▒░░░░░░░░░░▒▓█▀░░▄█
.............█▓█░░█▓▒▒▒░░░░░▒▒▒▓█░░█▓█
.............▐█▓█░░█▀█▓▓▓▓▓▓█▀░░█░█▓█▌
...............█▓▓█░█░█░█▀▀▀█░█░▄▀░█▓█
.............. █▓▓█░░▀█▀█░█░█▄█▀░░█▓▓█
................█▓▓█░░░░▀▀▀▀░░░░░█▓▓█

…………..$……………………………………..$…………..
…………$$……………………………………..$$…………
…………$$……………………………………..$$…………
…………..$$s………………………………s$$…………..
…………….$$$$……………………….$$$$…………….
………………³$$$$..¶¶¶¶¶¶¶¶..$$$$³………………
………………..³$$$$..¶¶¶¶¶¶..$$$$³………………..
………………¶..$$$$$..¶¶¶¶..$$$$$..¶………………
…………….¶¶¶..$$$..¶¶¶¶¶¶..$$$..¶¶………………
…………….¶¶¶….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶….¶¶¶¶………………
…………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………
………………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………..
………………..¶¶……..¶¶¶¶……….¶……………………
………………..¶¶……..¶¶¶¶……….¶¶………………….
………………..¶¶¶¶¶¶¶¶..¶¶¶¶¶¶¶¶………………….
………………….¶¶¶¶¶¶……¶¶¶¶¶¶¶………………….
……………………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………………………
……………………….¶..¶..¶..¶..¶…………………………
…………¶…………..¶…………..¶…………..¶…………..
……….¶¶……………………………………….¶¶…………
……….¶¶……………………………………….¶¶…………
……….¶¶…………..¶¶……….¶¶…………..¶¶…………
……….¶¶..¶¶..¶¶..¶…………..¶..¶¶..¶¶..¶¶…………
……¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶…………..¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶……..
….¶¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶…………..¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶¶……
……¶¶¶¶..¶¶..¶¶………………….¶¶..¶¶..¶¶¶¶……..
……..¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………….¶¶..¶¶..¶¶¶……….

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████████████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒██████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███▒░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██▒░██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓░▒██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░██▒░██░░░░░▒▒▓███▒░░░░░░░▒███▓▒▒░░░░░██░▓██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░██░██░░██████████▒░░░░░▓██████████░░██▒██░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░████░████████████░░░░░████████████░████░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░███░▒██████████░░░░░░░██████████▒░██▒░░░░░░░░░▒░░░░░░
░░░░░▒████░░░░░░░▓█▒░░█████████░░░░░░░░░█████████░░▒█▓░░░░░░▓████░░░░░
░░░░░██░▒██▒░░░░░██░░░░██████▓░░░░█░█░░░░███████░░░░██░░░░░███░░██░░░░
░░░░░██░░░██▓░░░░██░░░░░░▒▓▓░░░░▒██░██░░░░░▓▓▒░░░░░▒██░░░░███░░░██░░░░
░░░▓██▒░░░░████▓░░██░░░░░░░░░░░░███░███░░░░░░░░░░░░██░░█████░░░░▓██▒░░
░░██▓░░░░░░░░▒████████▓░░░░░░░░████░███▓░░░░░░░▒▓████████░░░░░░░░░███░
░░██▓▒▓███▓░░░░░░▓████████▓░░░░████░███▓░░░░▓████████▓░░░░░░████▓▓███░
░░░███████████▒░░░░░░███████░░░░██░░░██░░░░██████▓░░░░░░▓███████████░░
░░░░░░░░░░░░▓█████░░░░██▓▓░██░░░░░░░░░░░░░██░█▒██░░░▒█████▓░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▒█████▒▒█▓█░███▓▓▒▒▒▓▒▒▓▓▓███▒███░▓█████░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████▒▓█▒▒█░█▒█░█░█▓█▒█▓░█░█████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██▓█▓█▓█▒█▒█▓█▓████░▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████▓░▓█▓█░█▒█░█░█▒█▒███▒░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓█████░░██░░░▒█████▓█▓█████▒░░░██░▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░▒██████████▓░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▒░░░░░▓██████████▒░░░░░
░░░░░░██░░░▓▓▓░░░░░░▒██████▓░░░░░░░░░░░░░░░███████▒░░░░░░▓▓▒░░▒██░░░░░
░░░░░░▓██░░░░░░░░▓████▓░░░█████▒░░░░░░▒▓█████░░░▓████▓░░░░░░░▒██▓░░░░░
░░░░░░░░███░░░░████▒░░░░░░░░▓█████████████▒░░░░░░░░▒████░░░░███░░░░░░░
░░░░░░░░░██░░░██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░░██░░░░░░░░
░░░░░░░░░██▒▓██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▒▓██░░░░░░░░
░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´..´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´..´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´

__________uu$$$$$$$$$$$$$$$$$uu__________
_________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_________
________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u________
_______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_______
_______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_______
_______u$$$$$$"___"$$$"___"$$$$$$u________
_______"$$$$"______u$u_______$$$$"________
________$$$u_______u$u_______u$$$________
________$$$u______u$$$u______u$$$________
_________"$$$$uu$$$___$$$uu$$$$"_________
__________"$$$$$$$"___"$$$$$$$"__________
____________u$$$$$$$u$$$$$$$u____________
_____________u$"$"$"$"$"$"$u______________
__uuu________$$u$_$_$_$_$u$$_______uuu__
_u$$$$________$$$$$u$u$u$$$_______u$$$$_
__$$$$$uu______"$$$$$$$$$"_____uu$$$$$$__
u$$$$$$$$$$$uu____"""""____uuuu$$$$$$$$$$
$$$$"""$$$$$$$$$$uuu___uu$$$$$$$$$"""$$$"
_"""______""$$$$$$$$$$$uu_""$"""___________
___________uuuu_""$$$$$$$$$$uuu___________
__u$$$uuu$$$$$$$$$uu_""$$$$$$$$$$$uuu$$$__
__$$$$$$$$$$""""___________""$$$$$$$$$$$"__
___"$$$$$"______________________""$$$$$$$ Text art: memes

TrollFace
░░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
░░░█░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▀▀▄
░░█░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒░░█
░█░░░░░░▄██▀▄▄░░░░░▄▄▄░░░█
█░▄▄▄▒░█▀▀▀▀▄▄█░░░██▄▄█░░░█
█░▒▄░▀▄▄▄▀░░░░░░░░█░░░▒▒▒▒▒█
█░░░█▄░█▀▄▄░▀░▀▀░▄▄▀░░░░█░░█
░█░░▀▄▀█▄▄░█▀▀▀▄▄▄▄▀▀█▀██░█
░░█░░██░░▀█▄▄▄█▄▄█▄████░█
░░░█░░░▀▀▄░█░░░█░███████░█
░░░░▀▄░░░▀▀▄▄▄█▄█▄█▄█▄▀░░█
░░░░░░▀▄▄░▒▒▒▒░░░░░░░░░░█
░░░░░░░░█▀▀▄▄░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░█
░░░░░░░░█░░░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

Trololo man (Trollolol)
░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░
░░░░░█████████████████████░░░░░
░░░░████████████████████████░░░
░░░██████████████████████████░░
░░█████████████████████████████
░░███████████▀░░░░░░░░░████████
░░███████████░░░░░░░░░░░░░░░███
░████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
░█░░███████░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░██
█░░░░█████░░░░░░▄███████░░██░░█
█░░█░░░███░░░░░██▀▀░░░░░░░░██░█
█░░░█░░░░░░░░░░░░▄██▄░░░░░░░███
█░░▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▀▀█▄░██
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░██░
░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░
░░█░█░░░░░░░█░░░░░██▀▄░▄██░░░█░
░░█░█░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░█░
░░░██░░░░░░█░░░░▄▄▄▄▄▄░░░░░░█░░
░░░██░░░░░░░█░░█▄▄▄▄░▀▀██░░█░░░
░░░██░░░░░░░█░░▀████████░░█░░░░
░░█░░█░░░░░░░█░░▀▄▄▄▄██░░█░░░░░
░░█░░░█░░░░░░░█░░░░░░░░░█░░░░░░
░█░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
░░░░░░░░█░░░░░░█░░░░░░░░█░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░████████░░░░░░░

Lol meme
░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓█████████████▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▒████▓▓▒▒░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▓▓████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▒███▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███████▓▓▒░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░▒██▓░░░░▒▒███▓▓▒░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▒▒▒▒▓██████▓░░░░░░░
░░░░░░░▒██▓░░░▓███▓▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▓▓███▓████▒▒░░░
░░░░░░██▓░░▒▓██▓░░▒▓██████▓░░░░░░░▒░░░░░░▒██▓▒░░░▓███▒▓▒░░░░
░░░░░██░░▓███▒░░▒██▒░░░░▒▒██▓░░░░░░░░░░░██▒░░░░▒████▒█░░░░░░
░░░░██░▒▓▒▓▓░░░██░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░██░░░░░░▒███░░█▒░░░░░
░░░▓█░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░
░░░█▓░░░░░░░░░█▒░░████░░░░░░░█▒░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░███░░░░░
░░▒█░░░░░░░▒▓▒█▓░▓████▓░░░░░▒█░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░██░█▒░░░░
░░██░░░░░▒▓▒▓▒██▒▒▓▓▓░░░░░░░██░░░░░░░░░▒████▓███████▓░█▒░░░░
░░█▓░░░░░▒░░░▒░▒██▓▒░░░░░▒██▓░░░░░░░░░░░░░░██▓░░░░░░▒██▓░░░░
░░█░░░░░░░░░▓▒░░░░▒▓██████▓░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░▓█▓▓▒░░░██░░░
░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓██░░▓█▓░▒▒██▒░░██░░
░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▒░░██░░██▓░▒░▒░██░░▒█░░
░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░██░░▓█░█▓░█▒█▓█▓░░█░░
░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░▒▒░░▓█▓░░██░█▒▒█▒█▒▓█░░█░░
░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▓█░░░█▒░░░░▒▒░░▒█░▓█░░
░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░█▒░░█▒░░░░░░░░▓█░█▓░░
░░█▓░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░█▒░░░░░░░░█░▒█░░░
░░▓█░░▒░░▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░░█▓░█▓░░░
░░░█▒░░▒░░▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░▓█░░█░░░░
░░░██░░░▒░▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░██░░█░░░░
░░░░█▓░░░▒░▒░░░░▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒█░▒█░░░░░░░█▒░░█▓░░░
░░░░▓█░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒▓▓▓▒░░░░░░░██░██░░░░░░░██░░▓█░░░
░░░░░██░░░▒░▒░░░░░▒░░░░░░░░▒░▒▒▓█▒░░░░▒█░░█▓▒▓▓▓▒░░▓█░░░█▒░░
░░░░░▒█▒░░░▒▒▒░░░░▒░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▓░░░██░▒█░░░░▒▓▓░░██░░█▒░░
░░░░░░▒█▒░░░▒░▒░░░▒░░░░░░▒▒▒░░░░▒▒░░░▒█░░██░░░░░░░█░▒█░░█▒░░
░░░░░░░▓█░░░▒░▒░░░░▒▒░░░░▓▒▒▓▓▓▒░░▓▒░██░░██▒▒▒▒▓▒▓▓███░░█▒░░
░░░░░░░░██░░░▒░▒░░░░░▒▒░░░░░░░░▓█▓░░░█▓░░██░▓█░█░█░░█▒░░█▒░░
░░░░░░░░░██░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒█▓░█▓░░▓█▒▒█▒█░█▒██░░▒█░░░
░░░░░░░░░░██▒░░░░▒░░░▒░░░▒▒░░░░░░░░▒▓██░░░██░░░░▒▒██░░░██░░░
░░░░░░░░░░░▓██░░░░░░░░▒▒░░░▒░░░░░░░░░▓█░░░░▓███▓▓██░░░██░░░░
░░░░░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░██░░░░░░▒▒▒░░░░██░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓███▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▓██▒░░░░░░░▒███░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓███▓▒░░░░░░░▒░░▒▒▒▒░░░▒██▓██████▓░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████▓░░░░░░░▓█████▒░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Pedobear

………………….._,,-~’’’¯¯¯’’~-,,
………………..,-‘’ ; ; ;_,,---,,_ ; ;’’-,…………………………….._,,,---,,_
……………….,’ ; ; ;,-‘ , , , , , ‘-, ; ;’-,,,,---~~’’’’’’~--,,,_…..,,-~’’ ; ; ; ;__;’-,
……………….| ; ; ;,’ , , , _,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯’’~’-,,_ ,,-~’’ , , ‘, ;’,
……………….’, ; ; ‘-, ,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-, , , , , ,’ ; |
…………………’, ; ;,’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-, , ,-‘ ;,-‘
………………….,’-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-‘ ;,,-‘
………………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;__ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,’
………………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’¯: : ’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; _ ; ; ; ; ;’,
……………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| : : : : : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’¯: ¯’’-, ; ; ;’,
…………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,_: : _,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | : : : : : ; ; ; |
……………,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-,,_ : :,-‘ ; ; ; ;|
…………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,,-~’’ , , , , ,,,-~~-, , , , _ ; ; ;¯¯ ; ; ; ; ;|
..…………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’ , , , , , , ,( : : : : , , , ,’’-, ; ; ; ; ; ; ; ;|
……….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’, , , , , , , , ,’~---~’’ , , , , , ,’ ; ; ; ; ; ; ; ;’,
…….,-‘’ ; _, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’~-,,,,--~~’’’¯’’’~-,,_ , ,_,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
….,-‘’-~’’,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; | . . . . . . ,’; ,’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,_ ; ‘-,
……….,’ ; ;,-, ; ;, ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ;’, . . . . .,’ ;,’ ; ; ; ;, ; ; ;,’-, ; ;,’ ‘’~--‘’’
………,’-~’ ,-‘-~’’ ‘, ,-‘ ‘, ,,- ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ‘~-,,,-‘’ ; ,’ ; ; ; ; ‘, ;,-‘’ ; ‘, ,-‘,
……….,-‘’ ; ; ; ; ; ‘’ ; ; ;’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’-,,_ ; ; ; _,-‘ ; ; ; ; ; ;’-‘’ ; ; ; ‘’ ; ;’-,
……..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;¯¯’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-,
……,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,
…..,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|..’-,_ ; ; ; , ; ; ; ; ; ‘,
….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’’,-~’ ; ; ; ; ; ,’
…,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ;’~-,,,,,--~~’’’’’’~-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…..,-~’’ ; ; ; ; ; ; ,-
…| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
…’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,’….’, ; ; ; ; _,,-‘’
….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’~~’’¯
…..’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;_,,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
………’’~-,,_ ; ; ; ; _,,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
………..| ; ; ;¯¯’’’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,,-‘
………..’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
…………| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
…………’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ~-,,___ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,
………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘….’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
………..,’ ‘- ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’……….’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
……….,’ ; ;’ ; ; ; ; ; ; ,,-‘…………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,
………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’…………………’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
……..,’ ; ; ; ; ; ; ;,,-‘………………………’’, ; ; ; ; ; ; ; ; |
……..| ; ; ; ; ; ; ;,’…………………………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’
……..| ; ; ; ; ; ; ,’………………………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,’’
……..| ; ; ; ; ; ;,’……………………….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
……..’,_ , ; , ;,’……………………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
………’,,’,¯,’,’’|……………………….| ; ; ; ; ; ; ; ; ‘--,,
………….¯…’’………………………..’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~,,
……………………………………………’’-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~-,,
………………………………………………..’’-, ; ; ; ; ; ,,_ ; ;’-,’’-,
…………………………………………………..’, ; ; ; ; ; ; ‘-,__,--.
……………………………………………………’-, ; ; ;,,-~’’’ , ,|, |
………………………………………………………’’~-‘’_ , , ,,’,_/--‘


-
Text art: hands

────────────────────░███░
───────────────────░█░░░█░
──────────────────░█░░░░░█░
─────────────────░█░░░░░█░
──────────░░░───░█░░░░░░█░
─────────░███░──░█░░░░░█░
───────░██░░░██░█░░░░░█░
──────░█░░█░░░░██░░░░░█░
────░██░░█░░░░░░█░░░░█░
───░█░░░█░░░░░░░██░░░█░
──░█░░░░█░░░░░░░░█░░░█░
──░█░░░░░█░░░░░░░░█░░░█░
──░█░░█░░░█░░░░░░░░█░░█░
─░█░░░█░░░░██░░░░░░█░░█░
─░█░░░░█░░░░░██░░░█░░░█░
─░█░█░░░█░░░░░░███░░░░█░
░█░░░█░░░██░░░░░█░░░░░█░
░█░░░░█░░░░█████░░░░░█░
░█░░░░░█░░░░░░░█░░░░░█░
░█░█░░░░██░░░░█░░░░░█░
─░█░█░░░░░████░░░░██░
─░█░░█░░░░░░░█░░██░█░
──░█░░██░░░██░░█░░░█░
───░██░░███░░██░█░░█░
────░██░░░███░░░█░░░█░
──────░███░░░░░░█░░░█░
──────░█░░░░░░░░█░░░█░
──────░█░░░░░░░░░░░░█░
──────░█░░░░░░░░░░░░░█░
──────░█░░░░░░░░░░░░░█░
████──░█░████░░░░░░░░█░
█──█──████──████░░░░░█░
█──█──█──█──█──████████
█──█──████──█──█──────█
█──█──█──█────██──██──█
█──████──█──█──█──────█
█─────█──█──█──█──█████
███████──████──█──────█
──────████──██████████

▒▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓█▓▓██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓█▒▒███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓███▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓███▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓██▒░▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓█▓░▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓█▓▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓█▓▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓█▓▒▒▒▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓█▓▒▒▒▒▒██████████████████████▓▒▒▒
▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████▒▒
▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░. ▓█▓▒
▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▒▒
▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████▒▒
▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░░░░░░░░░▓█▓▒
▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒
▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████▒▒
▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░░░░░░░░░▓█▓▒
▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒
▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████▒▒
▒▒▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▓█▓▒
▒▒▒▓███▓▓▓▓▓▓▓▒██▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒██▓▒
▒▒▒▒▒▓██████████████████████████▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
░░█░░░█░█░▄▀░█▀▀░░░░▀█▀░█░█░█░▄▀▀░░
░░█░░░█░█▀░░░█▀░░▄▄░░█░░█▀█░█░░▀▄░░
░░█▄▄░█░█░▀▄░█▄▄░░░░░█░░█░█░█░▄▄▀░░


███████▄▄███████████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓███░░░░░░░░░░░░█
██████▀░░░░░░░██████▀
░░░░░░░░░█░░░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░░▀▀

Metal

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
$$$$_____$$____$$$____$$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$______$______$_____$$$$
$$$$_____$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$_____$___$$___________$$$$$$$
$$$$_____$__$$_______________$$$$
$$$$__________$$_____________$$$$
$$$$___________$$___________$$$$$
$$$$_____________$_________$$$$$$
$$$$$_____________________$$$$$$$
$$$$$$___________________$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
-+88_
_+880_
_++88_
_++88_
__+880_________________________++_
__+888________________________+88_
__++880______________________+88_
__++888_____+++88__________+++8_
__++8888__+++8880++88____+++88_
__+++8888+++8880++8888__++888_
___++888++8888+++888888++888_
___++88++8888++8888888++888_
___++++++888888888888888888_
____++++++88888888888888888_
____++++++++000888888888888_
_____+++++++000088888888888_
______+++++++00088888888888_
_______+++++++088888888888_
_______+++++++088888888888_
________+++++++8888888888_
________+++++++0088888888_
________++++++0088888888_
________+++++0008888888_
________#############_
Rock on fingers

________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
│▒│ /▒/
│▒│/▒/
│▒ /▒/─┬─┐
│▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
└┐▒▒▒▒┌┘
……..…../´¯/)……….. (\¯`\
…………/….//……….. …\\….\
………../….//………… ….\\….\
…../´¯/…./´¯\………../¯ `\….\¯`\
.././…/…./…./.|_……_| .\….\….\…\.\..
(.(….(….(…./.)..)..(..(. \….)….)….).)
.\…………….\/…/….\. ..\/……………./
..\…………….. /……..\……………..…/
….\…………..(………. ..)……………./

:::::::::::::/”\
::::::::::::|\:/|
::::::::::::|:::|
::::::::::::|:~|
::::::::::::|:::|
:::::::::/’\|:::|/’\::
:::::/”\|:::|:::|:::|:\
::::|:::[@]:::|:::|::\
::::|:::|:::|:::|:::|:::\
::::|:~:~::~::~:|::::)
::::|:::::::::::::::::::/
:::::\:::::::::::::::::/
::::::\:::::::::::::::/
Text art: weapons
111111¶11111111111111111111111111111111111111
111111¶11111111111111111111111111111111111111
111111¶¶1111111111111111111111111111111111111
111111¶¶1111111111111111111111111111111111111
11¶111¶11111111111111111111111111111111111111
11¶¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111
111¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111
111¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111
11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111
11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111
1¶¶11¶¶11111111111111111111111111111111111111
¶¶11¶¶111111111111111111111111111111111111111
¶¶1¶¶1111111111111111111111111111111111111111
¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111
1¶¶111111111111111111111111111111111111111111
11¶¶1111¶¶11111111111111111111111111111111111
111¶11¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111
11111¶¶11¶¶¶111111111111111111111111111111111
1111¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111111111111
111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11111111111111111111111111111
1111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111111
111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111111111111111111
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11111111111111111
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11111111111111
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111
1111111111111111111¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111
1111111111111111111¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶11111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶1¶¶¶1111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶11
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶
111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶11111¶¶¶1111
111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶111111¶¶111
111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶11¶1111
111111111111111111111111¶¶¶¶11¶11¶1¶¶¶¶1¶¶111
11111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶1¶111
1111111111111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1¶¶11
111111111111111111111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶11
111111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11
111111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶111
11111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111
11111111111111111111111111111¶11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111
1111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶111
1111111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶1¶¶1111
111111111111111111111111111111¶¶¶¶1111¶¶¶1111
11111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111

___88888
___8___8
____888
8___838___8
888_838_888
__8888888
___81_18
___81_18
___81_18
___81_18
___81_18
____818
_____8….._\____________________,,__
…./ `–│││││││││———————-]
…/==o ____________________
…..),—.(_(__) /
….// (\) ),——
…//___//
../`—-’ / …
./____ / … .


…..____________________ , ,__
……/ `—___________—-_____] – - – - – - – - ░ ▒▓▓█D
…../_==o;;;;;;;;_______.:/
…..), —.(_(__) /
….// (..) ), —-”
…//___//
..//___//
.//___//


Mighty sword with a snake around it.

................(_)
...............(___)
...............(___)
...............(___)
...............(___)
./\_____/\__/----\__/\_____/\
.\_____\_°_¤ ---- ¤_°_/____/
.............\ __°__ /
..............|\_°_/|
..............[|\_/|]
..............[|[¤]|]
..............[|;¤;|]
..............[;;¤;;]
.............;[|;¤]|]\
............;;[|;¤]|]-\
...........;;;[|[o]|]--\
..........;;;;[|[o]|]---\
.........;;;;;[|[o]|]|---|
.........;;;;;[|[o]|]|---|
..........;;;;[|[o]|/---/
...........;;;[|[o]/---/
............;;[|[]/---/
.............;[|[/---/
..............[|/---/
.............../---/
............../---/|]
............./---/]|];
............/---/#]|];;
...........|---|[#]|];;;
...........|---|[#]|];;;
............\--|[#]|];;
.............\-|[#]|];
..............\|[#]|]
...............\\#//
.................\/Text (most dutch)

Het meisje dat je vet noemde?
Ze stierf aan een overdosis dieetpillen ...
De jongen dat je uitsloot?
Hij werd thuis mishandeld.
Zie je de man met de lelijke littekens?
Hij vocht voor zijn vaderland.
De jongen, die je uitlachtte omdat hij huilde?
Zijn moeder is dood.
Plaats dit op je profiel als je tegen pesten bent.
Ik denk dat 95% van jullie het niet post,
maar ik weet zeker dat mensen met een hart het wel doen!

♥  Wij meisjes...
lopen tijdens het tandenpoetsen door het huis.
We lezen de shampo flessen onder de douche.
We lachen om onze eigen grappen voordat we ze verteld hebben.
We kunnen een zin 10x lezen, zonder het te snappen.
We duwen tegen deuren waarop met dikke vette letters TREKKEN staat.
We vragen "wat" ?? terwijl we alles verstaan hebben!
We haten het, als de wind onze haren door de war blaast.
We kijken 10x per dag in de koelkast, zonder iets te eten.
We kunnen 10x dezelfde film kijken.
We moeten onze mobiel bellen, om hem te vinden.
We kunnen op de klok kijken, zonder daarna te weten hoe laat het is.
We staan in de supermarkt voor de koeling, en weten niet meer wat we gingen kopen.
We draaien ons hoofdkussen om, zodat we op de koele kant kunnen liggen.
We zetten onze wekker eerder, om langer te kunnen blijven liggen.
Als we ’s avonds naar bed gaan, tellen we hoeveel uur we nog kunnen slapen. Kopiëer dit in je status als je dit ook herkent .. :D
 Een 15-jarige meisje houdt de hand van haar 1 jaar oude zoon vast, niemand weet dat ze is verkracht op haar 13e. Mensen noemen een andere kerel vet, niemand weet dat hij lijdt aan een ernstige ziekte waardoor hij zwaarlijvig is. Mensen noemen een oude man lelijk, niemand weet dat hij ernstige verwondingen heeft opgelopen tijdens het vechten voor ons land in de oorlog. Zie je die jongen die zijn huiswerk maakt? Hij kon het gisterenavond niet doen omdat hij te druk was zijn beste vriend over te halen geen zelfmoord te plegen. Zie je dat meisje met teveel make-up? Ze is onzeker, ze moet zich mooi voelen. Zie je hem, degene die elke dag lange mouwen draagt? Hij bedekt zijn littekens. Zie je haar, met goedkope kleren? Haar familie kan bijna geen eten kopen, laat staan merkkleding. Zie je dat meisje die lacht om elk klein ding? Ze huilt zichzelf in slaap, elke nacht. Vraag je je af waarom ze nooit vrienden thuis meebrengt? Omdat ze bang is dat haar vader dronken is, zoals altijd. Zie je de jongen waar iedereen naartoe gaat voor advies? Hij wenst dat iemand hem advies kon geven. Zie je het meisje dat nooit lunch mee brengt? Ze is verafschuwd van haar eigen lichaam. Zie je haar, met haar dunne buik? Ze gaat naar de badkamer en dwingt zichzelf om over te geven, zodat ze zo dun kan blijven. Zie je die jongen die op zijn nagels bijt? Hij heeft kanker en denkt over hoeveel tijd hij nog te leven heeft. Zie je je beste vriend? Hij is verslaafd aan drugs, maar hij kan het je niet vertellen want je zal het toch niet begrijpen. Zie je die jongen die alles over 9/11 leest? Zijn ouders zijn gestorven op die dag. Zie je haar met haar telefoon altijd? Ze wacht op een belletje dat zegt dat haar zus is gevonden nadat ze 4 jaar is ontvoerd.
Girls
are like apples
on trees. The best ones
are at the top of the tree.
The boys don’t want to reach
for the good ones because they
are afraid of falling and getting hurt.
Instead, they just get the rotten apples
from the ground that aren’t as good,
but easy. So the apples at the top think
something is wrong with them, when in
reality, they’re amazing. They just
have to wait for the right boy to
come along, the one who’s
brave enough to
climb all
the way
to the top
  of the tree

Of 

Girls are like
apples on a tree. The best
ones are at the
top of the tree.
The boys don't want to reach for
the
good ones because they are afraid
of falling and getting hurt. Instead, they
just get the rotten
apples from the ground
that aren't as good, but easy. So the apples
at the
top think there is something wrong with
them, when in reality, they are
amazing.
They just have to wait for the right
boy to come along, the one
who's brave enough

to climb
all the way
to the top

of the tree.


 
schoolregels:
.1 Niet praten in de klas!
(Schreeuwen heeft meer effect)
2 Niet fietsen op het schoolplein!
(Op je scooter gaat het sneller)
3 Niet afkijken!
(Steel gewoon het hele schrift)
4. Niet je klasgenootjes plagen!
(Plaag je leraar)
5. Geen mobieltjes tijdens de les!
(Neem gewoon je Nintendo of iPod mee)
6. Niet het leven van je leraar zuur maken!
(Bederf het)
7. Niet te laat komen!
(Neem gewoon een hele dag vrij)
8. Geen kauwgom in de klas!
(Chips kraakt meer)
9. Niet je huiswerk te laat inleveren!
(Maak het gewoon niet)
9. Niet rennen door de gangen!
(Glijden is gewoon veel leuker!)
10. Geen pennen afpakken!
(Maak ze stuk)
11. Niet vechten op het schoolplein!
(Met een kettingzaag zwaaien is cooler)
12. Niet in je schrift krassen!
 (Op de tafel is het leuker)
13. geen pen en papier lenen
(houd het gewoon!)
14. je gaat geen huiswerk overschrijven
(laat het iemand anders doen)
15.geen propjes gooien op klasgenoten.
(op de leraar is veel leuker)
16. geen propjes gooien (kaugom plakt beter)

Vote Me Covergirl
..Vote Me Covergirl
…Vote Me Covergirl
….Vote Me Covergirl
…..Vote Me Covergirl
……Vote Me Covergirl
…….Vote Me Covergirl
……..Vote Me Covergirl
……..Vote Me Covergirl
……..Vote Me Covergirl
…….Vote Me Covergirl
……Vote Me Covergirl
…..Vote Me Covergirl
….Vote Me Covergirl
…Vote Me Covergirl
..Vote Me Covergirl
.Vote Me Covergirl
.Vote Me Covergirl
.Vote Me Covergirl
..Vote Me Covergirl
…Vote Me Covergirl
….Vote Me Covergirl
…..Vote Me Covergirl
……Vote Me Covergirl
…….Vote Me Covergirl
……..Vote Me Covergirl
……..Vote Me Covergirl
……..Vote Me Covergirl
…….Vote Me Covergirl
……Vote Me Covergirl
…..Vote Me Covergirl
….Vote Me Covergirl
…Vote Me Covergirl
..Vote Me Covergirl
.Vote Me Covergirl
.Vote Me Covergirl
.Vote Me Covergirl
..Vote Me Covergirl
…Vote Me Covergirl
…Vote Me Covergirl
….Vote Me Covergirl
…..Vote Me Covergirl
……Vote Me Covergirl

 …………………………………………………………..vote my cover boy
…………………………………………………………vote my cover boy
…………………………………………………………vote my cover boy
……………………………………………………….vote my cover boy
…………………………………………………….vote my cover boy
………………………………………………….vote my cover boy
……………………………………………….vote my cover boy
  ……………………………………………...vote my cover boy
…………………………………………………vote my cover boy
………………………………………………….vote my cover boy
…………………………………………………….vote my cover boy
……………………………………………………..vote my cover boy
………………………………………………........….vote my cover boy
…………………………………………….............….vote my cover boy
  ……………………………………………………….vote my cover boy
…………………………………………………………vote my cover boy
…………………………………………………………vote my cover boy
……………………………………………………….vote my cover boy
…………………………………………………….vote my cover boy
………………………………………………….vote my cover boy
……………………………………………….vote my cover boy

V
Vr
Vri
Vrie
Vrien
Vriend
Vriends
Vriendsc
Vriendsch
Vriendscha
Vriendschap
Vriendschap i
Vriendschap is
Vriendschap is a
Vriendschap is al
Vriendschap is all
Vriendschap is alle
Vriendschap is alles
Vriendschap is alles v
Vriendschap is alles vo
Vriendschap is alles voo
Vriendschap is alles voor
Vriendschap is alles voor m
Vriendschap is alles voor mi
Vriendschap is alles voor mij
Vriendschap is alles voor mi
Vriendschap is alles voor m
Vriendschap is alles voor
Vriendschap is alles voo
Vriendschap is alles vo
Vriendschap is alles v
Vriendschap is alles
Vriendschap is alle
Vriendschap is all
 Vriendschap is al
 Vriendschap is a
Vriendschap is
Vriendschap i
Vriendschap
Vriendscha
Vriendsch
Vriendsc
Vriends
Vriend
Vrien
Vrie
Vri
Vr

 ╔══╗
 ║██
put♥ this♥ 
 ║(oon♥ ur ♥page♥
 ╚══╝if♥ u ♥like ♥music♥(\__/)
(^.^ ) Wil je een wafel?
(>#>)
(\__/)
(^.^ ) Nee dankje.
( U U )
(\__/)
( T_T) Waarom?
(>#<)
(\_/)
(''-.-) Omdat ik geen honger heb.
(U U)
(\__/)
(7_7 )
(>#>) Neem de wafel!
(\__/)
(>.>) Nee bedankt jongen, jezus!
(U U)
(\__/)
(*_*) ... NEEM DE WAFEL!
(>#<)
(\__/)
(o_O) Ik zei nee dankje.
(U U)
(\__/)
(*_@)  #@%#^%&^*&
(>#<)
(\_/)
(O.o) *Stapt voorzichtig weg*
(U U)
(\__/)
(>_<) Kom en neem de wafel!
(>#<)
(\__/)
( 0_0) NEE ik wil geen wafel !
(U U)
(\__/)
(@_@) ETEN !
(>#<)
(\__/)
(>_<) GOED IK EET DIE WAFEL !
(>#<)
  (\__/)
  (0_o) Waarom eet je een wafel ,IK WIL OOK EEN WAFEL
<(     )>
Hahaha sorry ik hou van konijntjes XD

 /)_/)
(=' :')
(,('')('') 
     <------- zet dit ook op je profiel als je ook tegen dierenmishandeling b
ent !

 
 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥You're beautiful♥
When you now that. It's good!

♥Je bent nooit goed genoeg voor iemand, maar
als je goed genoeg bent voor jezelf. Ben je al
een heel eind
♥Blijf altijd positief denken,ook in moeilijke tijden
♥Droom je leven en leef je dromen
♥A smile is the best thing to wear.
♥Take your chance to shine.
♥Keep dreaming,maybe they come true
♥Een mooi uiterlijk zegt nog niks over innerlijk.
♥Let your smile change the world,
but don't let the world change your smile.
♥All you need is love.
♥Take your chance to shine.
♥When nothing goes right, go left.
♥Take me to a place far from here, somewhere
else, where no bad people are.
♥Sick of crying, tired of trying. Yes I'm smiling,
but inside I'm dying.
♥You don't need money, only a smile on your
face.
♥Je kunt niet falen, tenzij je opgeeft.
♥Van leven moet je genieten elke dag weer. Ook in moeilijke tijden, hoe zwaar het ook is!
♥Denk eerst na over je eigen fouten, voordat je die van een andere gaat verbeteren...
♥Denk niet gelijk aan andere, denk eerst aan jezelf
♥Probeer mij niet te veranderen, verander jezelf eerst maar
♥verander wat je niet accepteren kan, maar accepteer wat je niet veranderen kan.
♥Every smile you see is beautiful.
♥Make your life more enjoyable by thinking of love.
♥Don't dream your life, just live your dream
♥The mirror can lie, it doesn't show you what's inside
♥kijk eerst naar jezelf, voordat je ruzie maakt met een ander.

Iemand die kanker heeft, heeft slechts één droom, genezen... ik denk dat 97% deze slogan niet kopieert en op hun pagina zetten, maar ik hoop dat mijn vrienden bij die andere 3% horen. Ook al is het voor een uurtje, uit respect voor zij die gestorven zijn aan kanker of zij die er tegen vechten.
Zonder lach en traan

Zonder vallen en opstaan

Zou het leven niet bestaan

Zou de mens heel vlug vergaan


Text art: flowers
_________________0
________________00
_______________0000
___0__________000000___________0
___00_________000000___________0
____0000______000000__________00
____000000____0000000_____00000
_0_____0000000_000000_00000000___0
00______000000_00000_0000000____00
0000_____000000_000_000000____0000
_000000000__0000_0_000_0_000000000
____000000000__0_0_0_00000000000
________000000000000000000000
______________000_0_0000
____________00000_0__00000
__________00_______0_______00
____________________0──────────────▒███░───░████████▒
───────────█████▒░█████░▒▒▒▒▒▒█████
──────────██▒▒▒▒██████████████▒▒▒██░
─────────██▒▒▒▒███▒██▒██▒▒█████▒░▒██
─────────█░▒▒▒██▒████████████▒█▒▒▒█░
─────────█▒▒▒▒██▒▒▒░▓▓▒░▓▒▒████▒▒██
─────────█▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█░▒████
─────███████████▒▒▒▒▒▒▒▒██████▒██▓▒███
─────██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒██
───────██▒▒▒▒▒▒▒▓██████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███
────█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███
────██▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████▒▒▒▒▒███
────███▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▓▒▒███
──────█████▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████
─────────████▒▒██████▒▒▒▒█████
────────────███▒▒██████████
──────────────████▓──█▓█
────────────────────████
────────────────────█░█─────█████████
────────────────────█▓█───█████████████
──░█████████───────████──██▓███▒▓████
─█████████████─────█░███████░██████
───████░▒███▒██────█▓██████████
─────█████▓▒█████─████
─────────██████████▓█
──────────────────█▓█────████▒█▓▒█
─────────────────█▓██──█████████████
─────────────────█▓█──██▒████░█████
────────────────██████████▒██████
────────────────█▓███████████
───────────────████
───────────────█▒█
───────────────███

_____________8__88_____8
____________88_8__8_____8
___________888_____88___88888
__________8888______88_8____88
_________8888_______88______8_8
_________8888_______88______8_8
_________8888_______8_______8
_________8888_____8_______8
__________88888____8______8
___________8888888______8
__888_________88888_8
8888888________88_____
_8888888_______8_____
__888888_______88_____
___88_____8_____8_____
____8______8____8_____8_88
_______8888_8__88_8_88888
_____888888_8_88__8888888
____8888888__88______88888
____88888_____8_________888
____88_________8__________8
_____8_________8_____
_______________8_____
____________8_8_____
_____________88_8_____
______________88_____
______________8__________________@_______@ @_____
_____________@@__@_@@@_____
_____________@__@@_____@_____
____________@@_@__@_____@_____
___________@@@_____@@___@@@@@_____
__________@@@@______@@_@____@@_____
_________@@@@_______@@______@_@_____
_________@@@@_______@_______@_____
_________@@@@@_____@_______@_____
__________@@@@@____@______@_____
___________@@@@@@@______@_____
__@@@_________@@@@@_@_____
@@@@@@@________@@_____
_@@@@@@@_______@_____
__@@@@@@_______@@_____
___@@_____@_____@_____
____@______@____@_____@_@@_____
_______@@@@_@__@@_@_@@@@@_____
_____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@_____
____@@@@@@@__@@______@@@@@_____
____@@@@@_____@_________@@@_____
____@@_________@__________@_____
_____@_________@_____
_______________@_____


__________@@@@@@
_________@________@________@@@@@@
________@___________@_____@_________@
________@_____________@@@__________@
_________@___________________________@
__________@_______@@@@@___________@
___@@@@@@____@@@@@@@_________@
__@_____________@@@@@@@_________@
_@_____________@@@@@@@@_______@
_@_____________@@@@@@@@_____@
_@_____________@@@@@@@______@
___@____________@@@@@_________@
_____@@@@@_______________________@
_________@@_________________________@
_________@___________@@___________@
__________@________@@__@@@@@@@
___________@_____@@
____________@@@@_@
____________________@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@
_____________________@
____________________@

Text art: extra
´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*.
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* /
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**…
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*….
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.*

Love hurts sign

-.▀██▀
──██────(▒)(▒)
──██───(▒)(♥)(▒)...
─▄██▄▄█─(▒)(▒)..
───.───▄███▄...
───.──███─███─(▒)(▒)
───.──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒)
───.────███───(▒)(▒)
───.─────── ▀██─██▀
───.──────── ██─██─(▒)(▒)
───.──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒)
───.──────────▀───(▒)(▒)
───.────────────██▀▀▀█
───.──(▒)(▒)──────██▄█──(▒)(▒)
───.─(▒)(♥)(▒)─────██▀█─(▒)(♥)(▒)
───.──(▒)(▒)──────██▄▄▄█(▒)(▒)

▀██─.██▀─██──██──▀█▀▀█──▀▀██▀▀─▄▄▀▀▀
─██▅██──██──██───█▀▀█▄───██───▀▀─▄▄
▄██─.██▄─██▄▄██───█───█───██───▄▄▄▀▀


Peace

▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒
▒▒▒███▒▒██▒▒███▒▒▒
▒▒██▒▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒
▒██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██▒
▒██▒▒▒▒████▒▒▒▒██▒
▒██▒▒▒██████▒▒▒██▒
▒▒██▒██▒██▒██▒██▒▒
▒▒▒███▒▒██▒▒███▒▒▒
▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒

I'm an atheist, but I couldn't avoid posting this beautiful art piece.

▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▓╫─▄▀────────────▄▀───────────▄▀─╫▓
▓╫─▀▄───────────▐█────────────▀▄─╫▓
▓╫─▄▌▄───────────▀▄───────────▄▌▄╫▓
▓▄▀░▓░▀▄──────────▌─────────▄▀░▓░▀▓
▓░░░░░░░▌──────▄▄▀▀▄▄──────▐▓░░░░░▓
▓▓░░░░░▓▀────▄▀░░▓▓░░▀▄────▀▄░░░░░▓
▓╫▓█▓█▓─────▐▓░░░░░░░░▓▌─────▓█▓█▓▓
▓╫▐░░░▌─────██▀▀▀▀▀▀▀▀██─────▐░░░╫▓
▓╫▐░█░▌───▄▄████████████▄▄───▐░█░╫▓
▓╫▐░░░▌───▐▓▓▓▌▐▒▓▓▒▌▐▓▓▓▌───▐░░░╫▓
▓╫▐░█░▌───▐▓▓▓▌▐▓▒▒▓▌▐▓▓▓▌───▐░█░╫▓
▓╫▐░░░▌▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▄▐░░░╫▓
▓╫▐░█░███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███░█░╫▓
▓╫▐░░░▌░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▐░█░╫▓
◙═════════════════════════════════◙

Champagne

░░░░░▓███▓
░░░░▓█████▓
░░░░▓█████▓
░░░░░▓███▓
░░░░ *;;;;;;;;;*
░░░░* ;;;;;;;;;*
░░░ * ;;;;;;;;;;;*
░░░* ;;;;;;;;;;;;*
░░░░▓█████▓
░░░░▓█████▓
░░░░▓█████▓
░░░▓███████▓
░░▓█████████▓
░▓███████████▓
▓█████████████▓
▓███░░░░░░░▀▀▀▓
▓███░░░░████████████
▓███░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
▓███░░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█
▓███░░░░░░█▒▒▒▒▒▒█
▓███░░░░░░░█▒▒▒▒█
▓███░░░░░░░░████
▓███░░░░░░░░▌██▌
▓███░░░░░░░░▌██▌
▓███░░░░░░░░▌██▌
▓███░░░░░░░░▌██▌
░▓██░░░░░░░▓████▓
░▓████▓▓█████████▓

Chess board
♜♞♝♚♛♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
▓░▓░▓░▓░▓░▓
░▓░▓░▓░▓░▓░
▓░▓░▓░▓░▓░▓
░▓░▓░▓░▓░▓░
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♔♕♗♘♖


想你░░░░░░░想你░░░░想你░░░░░░░想你░想你 想你想见你
想你░░░░░想你░░想你░░想你░░░░░想你░░想你
想你░░░░想你░░░░想你░░想你░░░想你░░░想你 想你想见你
想你░░░░想你░░░░想你░░░想你 想你░░░░想你
想你░░░░░想你░░想你░░░░░想你想░░░░░想你
想你想见你░想你想你░░░░░░░░想你░░░░░░想你 想你想见你


------♥♥-----
----♥♥-♥♥----
---♥♥---♥♥---
---♥♥---♥♥---
---♥♥---♥♥---
----♥♥-♥♥----
-----♥♥♥-----
----♥♥-♥♥----
---♥♥---♥♥---
--♥♥-----♥♥--Ying-Yang sign

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,oooooooooo
,,,,,,,,,,,,,,oooooo,oooooooooooo
,,,,,,,,,,ooooo,,,,,oooooooooooooooo
,,,,,,,ooo,,,,,,,,ooooo,,,,oooooooooooo
,,,,,ooo,,,,,,,,,oooo,,,,,,,,,oooooooooooo
,,,ooo,,,,,,,,,,ooooo,,,,,,oooooooooooooo
,ooo,,,,,,,,,,,,,ooooooooooooooooooooooo
ooo,,,,,,,,,,,,,,,,oooooooooooooooooooooo
ooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,oooooooooooooooooooo
ooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,oooooooooooooo
ooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ooooooooooo
,ooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,oooooooooo
,,,ooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ooo,,,,,,,,,,,,ooooooo
,,,,,ooo,,,,,,,,,,,,,,,ooooo,,,,,,,,,oooooo
,,,,,,,oooo,,,,,,,,,,,,,,oo,,,,,,,,,oooooo
,,,,,,,,,,ooooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ooooo
,,,,,,,,,,,,,,,ooooooooooooooo


Big bucks. Dollar.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$
,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$
,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
,,,,,$$$$$$$,,,,,,,$$$$,,,,$$$$$$$$
,,,$$$$$$,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,$$$$$$$
,,$$$$$$,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,,,$$$$$$
,,$$$$$$,,,,,,,,,,,$$$$
,,$$$$$$,,,,,,,,,,,$$$$
,,,$$$$$$,,,,,,,,,,$$$$
,,,,$$$$$$$$,,,,,,$$$$
,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$
,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$
,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$,$$$$$$$$$$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,$$$$$$$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,,,$$$$$$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,,,,$$$$$$
$$$$$$$,,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,,,$$$$$$$
,$$$$$$,,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,,,$$$$$$$
,,$$$$$$$,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,$$$$$$$$
,,,$$$$$$$$,,,,,,,$$$$,,,,,,$$$$$$$$
,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$Mars male sign

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#########
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#########
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#####
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,###,,###
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,####,,,,###
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,####,,,,,,,,,##
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#######,,,,,####,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,##############,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,####,,,,,,,,,,,,,,####,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,##,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,####,,,,,,,,,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,######,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,#########,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
--

Dit was het dan. Hopelijk kon je ze gebruiken. Heb jij er nog of een leuk idee laat het me weten:  stuur het in mijn gastenboek. Bye

38 comments:

 1. sssssssssssssssssssss

  ReplyDelete
 2. So fucking good not put it up my vagina

  ReplyDelete
 3. Fsymbols.com That is where he got them from they are not his text art!! :]

  ReplyDelete
  Replies
  1. I di'nt said i made them? an no i found it in other presentations of my friends

   Delete
 4. this site is very nice ... I am gonna tell about this site to everyone :)

  ReplyDelete
 5. I used the girl in mine/your's

  Priya567

  ReplyDelete
 6. Vote Me Miss Stardoll World!!! I'm Sweetiepie1978! Thanks! [: Nice Presentations!

  ReplyDelete
  Replies
  1. I vote you IF you vote me back!My name is NiceRiki20!Thanks!

   Delete
 7. Vote me for Miss Stardoll World!I vote you back!REAL VOTE!My name in stardoll is NiceRiki20!Please vote me!

  Thanks!♥

  ReplyDelete
 8. MSW + 5/5 For you Charly, Please vote me Back, I am Sarah9rainbow

  ReplyDelete
 9. Charly I love your presentations! My name is crazyvampire123, please vote me MSW and I vote back!

  Thankyou♥○♥

  ReplyDelete
 10. Stop being so good at these okay? Just stop.

  ReplyDelete
 11. ik heb er een paar van in mijn pres gezet!

  ReplyDelete
 12. kun je nog wat mooies zoeken over kanker want die vindt ik erg mooi ik vindt het ook heel erg als mensen met kanker schelden

  ReplyDelete
  Replies
  1. tuurlijk super lief van je . wat zou je willen een tekstje? symbool? ook iets in text art? engels of liever nederlands

   Delete
 13. Hey how do i get my presentations like one of your designs? could you help me

  ReplyDelete
 14. stupid give more cool

  ReplyDelete
 15. Hi please could you do me a presentation of System of a Down written the following sentence , I cry when angels deserve to die 'Father into your hand i comend my spirit ,Father into your hand why have you forsaken me in your eyes ,forsaken me in thoughts ,forsaken me in your heart,forsakem me ,Thank you for your attention please help me name my doll it is poderosadoida54

  ReplyDelete
 16. Love these things man

  ReplyDelete
 17. Omg,is verry cool and beautifull , my name on SD is Deea3ne1 ;3 Charly,add me in SD pls ;3

  ReplyDelete
 18. OMG VERY COOL thnx alot love the teddy ^_^ picture

  ReplyDelete
 19. uhhm ik kweet echt niet hoe het moet vooral met die text leg het beter uit!!!

  ReplyDelete
 20. Kia Slim is hier aan het publiek die in nood van de lening te informeren naar het opstarten van bedrijven, prive-doeleinden, vestigen slechte schuld of betalen van uw schuld, een huis bouwen of voor andere ontwikkelingsproject dat van strategisch belang zijn. We geven lening tegen lage rente van 3%. Als u de lening nodig hebt voor een van deze aangegeven doel of voor een ander doel dan zo vriendelijk contact onze e-mail nu: kia_credit@blumail.org

  ReplyDelete
 21. Kia Slim is hier aan het publiek die in nood van de lening te informeren naar het opstarten van bedrijven, prive-doeleinden, vestigen slechte schuld of betalen van uw schuld, een huis bouwen of voor andere ontwikkelingsproject dat van strategisch belang zijn. We geven lening tegen lage rente van 3%. Als u de lening nodig hebt voor een van deze aangegeven doel of voor een ander doel dan zo vriendelijk contact onze e-mail nu: kia_credit@blumail.org

  ReplyDelete
 22. anyway im saying that most of the presentations didnt work
  always i try this presentations by copying their code..
  but it is not working
  it will be vry bad when we save it

  ReplyDelete
 23. Its Ying And Yang, not Ying-Yang, But nice! And Thanks!

  ReplyDelete
 24. Thank you so much!!!

  ReplyDelete
 25. HELO
  HELOO
  HELOOO
  HELOOOO
  HELOOOOO
  HELOOOOOO
  HELOOOOOOO
  HELOOOOOOOO
  HELOOOOOOOOO
  HELOOOOOOOOOO

  NAJBOLJA SI OVAJ SAM SMAJLIC SAMA IZMISLILA I DALA MU IME HELO

  ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube